Pozor na domáce meranie: Tlak krvi na zápästí klame

Väčšina pacientov si zistí hodnoty krvného tlaku pri každej návšteve lekára. Toto meranie totiž pomáha lekárovi diagnostikovať rizikové faktory pre srdcové choroby. Pacienti si však môžu merať tlak aj doma, na vlastných monitorovacích zariadeniach.

Väčšina pacientov si zistí hodnoty krvného tlaku pri každej návšteve lekára. Toto meranie totiž pomáha lekárovi diagnostikovať rizikové faktory pre srdcové choroby. Pacienti si však môžu merať tlak aj doma, na vlastných monitorovacích zariadeniach. Krvný tlak možno merať pomocou manžety, ktorá sa upína okolo zápästia alebo v hornej časti paže.

Veľa pacientov, ktorí používajú domáce tlakomery si obľúbili zápästné manžety. Aj preto, že zápästie je na meranie ľahšie prístupné, než horná časť paže a nevyžaduje, aby si človek musel vyhŕňať rukávy počas skúšky. Okrem toho, monitory na zápästí nespôsobujú toľko problémov pri meraní tlaku. Ale je tu jedno veľké ALE!

Krvný tlak nám stále kolíše

Krvný tlak je tlak, ktorým pôsobí krv na steny ciev. Výška krvného tlaku závisí od intenzity práce, ktorú vykonávame, od zdravotného stavu srdca a od priechodnosti ciev. Krvný tlak v priebehu dňa a noci kolíše, najnižší je počas spánku. Ak sme v pokoji, naše srdce sa počas jednej minúty stiahne približne 60 až 90x, aby vypudilo potrebné množstvo krvi do ciev. Vypudená krv putuje tepnami k jednotlivým orgánom a odovzdáva im potrebné živiny a kyslík.

Jedným z faktorov, ktorý treba pri meraní tlaku zohľadniť je význam polohovania ruky. V prípade, že miesto, kde sa tlak skúša je nad alebo pod úrovňou srdca, výsledok sa môže meniť. Údajne práve zápästie, ktoré je ďalej od srdca, môže viesť k nepresnostiam pri meraní krvného tlaku.

Nepresnosti merania

Tlakomery, ktoré pracujú cez zápästie môžu byť teda náchylnejšie k chybám v dôsledku anatómie zápästia. Tepny v oblasti zápästia sú hlbšie, než v hornej časti paže, čo znamená, že sú ťažšie na detekciu. Tiež sú tenšie, čo má za následok slabší signál. V dôsledku toho, aj pri správnom nastavení polohy zápästia, je meranie krvného tlaku v tejto lokalite často menej presné.

Súvisiace odkazy:

Tlakomery s meraním na zápästí sa musia počas merania umiestniť do výšky srdca, inak sa získajú skreslené výsledky. Pacientom, ktorí trpia poruchami srdečného rytmu (arytmiami) alebo nepravidelnými sťahmi srdečného svalu (fibriláciami), sa odporúča používať ortuťové tlakomery.

Digitálne tlakomery nie sú u tejto skupiny pacientov dostatočne overené. Pri meraní krvného tlaku na zápästí môže dochádzať k chybnému vyhodnoteniu tlaku krvi predovšetkým u osôb, trpiacich nedostatočným prekrvením hornej končatiny.

Aj ateroskleróza alebo anatomicky podmienené príčiny môžu u prístrojov na zápästí spôsobovať nepresnosti pri meraní. Odmerajte si krvný tlak raz na zápästí, raz na ramene, potom opäť na zápästí a ešte raz na ramene. Keď je rozdiel medzi diastolickou hodnotou na ramene a na zápästí v obidvoch prípadoch menší ako 10 mm Hg, môžete okrem prístroja na meranie tlaku na ramene používať tiež prístroj na zápästí.

Meranie tlaku na nohe?

Napriek nepresnosti spojenej s výberom zápästia na testy tlaku, existujú prípady, v ktorých môže BYť hodnota tlaku v tejto časti tela potrebná. Pacienti, ktorí sú morbídne obézni majú napríklad problém navliecť si okolo paže manžetu, ktorá tak nemôže priliehať. Títo ľudia potrebujú na meranie krvného tlaku zápästie.

Aj poranenie hornej časti paže môže urobiť z monitoringu tlaku na zápästí užitočného sprievodcu. Ak nie je možné človeku zo zdravotných, alebo iných dôvodov odmerať tlak na horných končatinách, v takýchto prípadoch sa môže tlak merať na nohe, konkrétne na lýtku.

ame

Može a nemusi.
Najlepšie merať rano, v klude po spanku, potom ked začne chodiť,behať vybavovať sa zvyšuje tlak aj pulz. Piť vodu,jesť,kldne žiť. Dlhodobo merať,ak chce- ved vie ako sa cíti nemusi ale.
Pretože dedko mal ako stary človek vysoky tak to je jeho proble,my nemusíme..At´d.Cesnak občas je dobrý.(: