Top tajnosti mužov: Zatĺkať nekvalitné spermie!

V minulosti sa za hlavného vinníka v neplodnom vzťahu považovala žena. Bola vystavená mnohým náročným a často krát zdravie ohrozujúcim procedúram v snahe vyliečiť jej neplodnosť. Ženy, ktoré neporodili dieťa boli vytlačené na okraj spoločnosti

V minulosti sa za hlavného vinníka v neplodnom vzťahu považovala žena. Bola vystavená mnohým náročným a často krát zdravie ohrozujúcim procedúram v snahe vyliečiť jej neplodnosť. Ženy, ktoré neporodili dieťa boli vytlačené na okraj spoločnosti a v mnohých kultúrach mal muž plné právo takúto ženu odvrhnúť a nájsť si inú. V súčasnosti vieme, že na neplodnosti páru sa muž aj žena podieľa rovnako – teda približne 50%.

Vyšetrenie muža

Zmenil sa aj prístup k vyšetrovaniu neplodnosti. Najprv by mal byť vyšetrený muž, pretože jeho vyšetrenie je jednoduché a pomerne rýchlo umožní zistiť, či je muž v poriadku, alebo je jeho plodnosť znížená. Stále však existuje veľa mužov, ktorí si nedokážu pripustiť, že môžu byť na vine.

V špecializovaných poradniach je raritou stretnúť muža, ktorý príde na vyšetrenie sám, z vlastnej iniciatívy. Vtedy už väčšinou pacient neochotne prizná, že asi áno. Kritickejšia situácia nastane vtedy, keď muž odmietne vyšetrenie absolvovať.

Súvisiace odkazy:

Pri vyšetrení neplodného páru sa vždy začína od jednoduchých metód k zložitejším. Základným vyšetrením muža je vyšetrenie spermiogramu. Ejakulát si muž odoberie masturbáciou v špeciálnej miestnosti, kde má dostatočnú intimitu. Ak je to potrebné, môže mu pri odbere asistovať aj jeho partnerka. Iba vo výnimočných prípadoch, napríklad keď sa opakovane nepodarí odber uskutočniť, sa môže odber urobiť doma.

Kvalita spermií

Dôvodom je fakt, že kvalita spermií sa pri zmenách teploty, ku ktorým pri preprave z domu na vyšetrenie zákonite dochádza, môže výrazne zhoršiť. Ejakulát sa odoberá do sterilnej nádoby a po uplynutí asi 30 minút sa začína vyšetrovať. Iba vyšetrenie spermiogramu však nestačí na posúdenie mužskej plodnosti.

Ruka v ruke s týmto vyšetrením musí ísť aj vyšetrenie mužského genitálu, ktoré často odhalí ochorenie, ktoré neplodnosť spôsobuje. Napriek tomu sa ešte stretávame so situáciami, keď je muž považovaný iba za zdroj spermií, ak je spermiogram málo kvalitný, nikto muža nevyšetrí, ale ihneď sa páru odporúča umelé oplodnenie. Je to vážna chyba, ktorá pár oberá o možnosť vyliečenia a spontánneho otehotnenia. Medzi ďalšie vyšetrenia patrí hormonálne vyšetrenie a vyšetrenie možnej infekcie močovopohlavných ciest.

Mužské zlozvyky a vplyv na mužskú plodnosť

Na zachovanie plodnosti je dobré vyhýbať sa stresu a prestať fajčiť. Stres a fajčenie majú veľmi výrazný vplyv na kvalitu spermií. Ak má muž s plodnosťou problém, odporúčame mu, aby prestal chodiť do sauny a nepohyboval sa na miestach s vysokými teplotami.

Vernosť a zodpovedný pohlavný život mužom pomôže predchádzať nakazeniu sa pohlavne prenosnými chorobami, ktoré tiež plodnosť výrazne zhoršujú. Odporúča sa aj začať športovať a schudnúť. Na druhej strane nie sú jasné dôkazy o tom, že syntetické spodné prádlo, alebo práca s počítačom majú podstatný vplyv na plodnosť.

Ak sa odhalí príčina neplodnosti, zaháji sa príslušná liečba. Ak sa príčina zníženej plodnosti neodhalí, alebo ani po preliečení nedôjde k normalizácii nálezu, odporúčame páru niektorú z metód umelého oplodnenia, prípadne adopciu.