Ochorenie srdca nepozná vek, nešetrí ani detské telíčko

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení Srdce srdcu vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do boja proti srdcovo-cievnym chorobám.

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení Srdce srdcu vyzýva verejnosť, aby sa zapojila do boja proti srdcovocievnym chorobám. Pod mottom Vyberte sa na cestu za zdravým srdcom sa skrýva snaha podporiť jednotlivcov, aby prebrali kontrolu nad zdravím srdca svojej rodiny. Tohtoročná edukačná kampaň je zameraná najmä na ženy a deti.

Ochorenie srdca nepozná vek

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO), ku ktorým patria ochorenia srdca a cievne mozgové príhody, sa týkajú ľudí každej vekovej kategórie a všetkých skupín obyvateľstva vrátane žien a detí. Osemdesiat percent z nich sa vyskytuje v krajinách s nízkou ekonomickou úrovňou, čím sa stávajú hlavnou príčinou smrti na svete. Veľký počet týchto úmrtí je predčasný a pred 70. rokom života.

Rizikové faktory, ktoré stoja za väčšinou KVO, sa pritom dajú kontrolovať, liečiť alebo zmeniť. Slovensko patrí medzi 194 krajín, ktoré prijali záväzok do roku 2025 znížiť počet predčasných úmrtí z dôvodu KVO o 25 percent. To však vlády nezvládnu bez snahy jednotlivcov. Preto Svetový deň srdca upozorňuje na to, že znížením rizikových faktorov ako fajčenie, nezdravé stravovanie a nízka telesná aktivita môžu z 80 percent predchádzať predčasnému úmrtiu spôsobenému srdcovým ochorením a cievnou mozgovou príhodou.

Nevhodný spôsob života

"Domáce prostredie je ‘kritickou zónou’ pre nevhodný spôsob života, ktorý môže rodiny vystaviť riziku KVO. Sú to: nezdravé stravovanie, neaktívny životný štýl, fajčenie a vystavovanie detí cigaretovému dymu. Keďže členovia rodiny sa navzájom ovplyvňujú práve doma, ak tu podniknú kroky na zmenšenie riziko KVO, môže to mať obrovský dosah na srdcové zdravie celej rodiny," uviedol čestný prezident Slovenskej ligy Srdce srdcu Ján Slezák na dnešnej tlačovej konferencii.

Čo sa týka žien, ochorenia srdca spôsobujú jedno z troch úmrtí. "Ženy sú nositeľkami života, sú primárnym článkom rodiny a rodina je základnou bunkou spoločnosti," zdôraznila prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti Iveta Šimková, podľa ktorej by práve preto mali o to viac dávať pozor na seba i svoju rodinu. Šimková upozornila na to, že ženy sa v súvislosti s prirodzenými alebo umelo navodenými hormonálnymi zmenami ocitajú vo zvýšenom ohrození venózneho tromboembolizmu a pľúcnej embólie (VTE).

Rozhoduje správanie sa v mladosti

"Problematika VTE je mimoriadne závažná, už len preto, že sa týka viac ako 100 miliónov žien na celom svete," uviedla. Ženy by preto mali eliminovať kľúčové rizikové faktory ako fajčenie, obezita či zvýšená zrážanlivosť krvi. Lekári tiež skonštatovali, že množstvo chorôb a predčasných úmrtí u dospelých sa spája s podmienkami a správaním z mladosti. Ak teda deti a dospievajúci fajčia, majú nadváhu, či nie sú aktívni, zvyknú takí ostať aj v dospelosti.

"V roku 1970 bol problém dostať deti domov, v roku 2010 je problém dostať ich z domu," poznamenal predseda Slovenskej ligy za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení Srdce srdcu Ján Lietava.

Slovenská nadácia srdca tento rok už po siedmy raz spolu s partnermi organizuje kampaň MOST (Mesiac o srdcových témach), ktorá vyvrcholí v piatok 27. septembra.

27. + 28. septembra

Po celom Slovensku budú miesta, kde odborníci záujemcom zmerajú krvný tlak a cholesterol a poskytnú im odborné poradenstvo. "V dňoch 27. a 28. septembra vypravíme tri vlaky zdravia na trase Bratislava – Žilina – Košice a späť a Bratislava – Zvolen a späť. Kto chce, môže sa nechať vyšetriť odborníkom počas cesty za povinnosťami alebo oddychom," ozrejmil predseda správnej rady Slovenskej nadácie srdca Ján Murín.