Vyšetrenie znamienok

Pojmom „materské znamienko“ sú vo všeobecnosti laicky nazývané všetky druhy ohraničených vývojových porúch kože alebo slizníc kdekoľvek na tele. Môžu byť vrodené alebo získané počas života.

Pojmom „materské znamienko“ sú vo všeobecnosti laicky nazývané všetky druhy ohraničených vývojových porúch kože alebo slizníc kdekoľvek na tele. Môžu byť vrodené alebo získané počas života. Pre laika je zložité a často nebezpečné stanoviť si diagnózu sám. Aj preto platí, že jedna zbytočná návšteva u dermatológa je lepšia ako zanedbané ochorenie.

Existuje jednoduchá pomôcka, tzv. pravidlo ABCDE, podľa ktorého si vieme svoje znamienka skontrolovať samy:
A.) Asymetry – asymetria
B.) Border – nepravidelné ohraničenie
C.) Color – farba, podozrivé je ak sa znamienko farebne zmení, stmavne, nachádzajú sa v ňom rôzne druhy farieb
D.) Diameter – všetky znamienka s priemerom nad 5 mm je potrebné ukázať dermatológovi
E.) Elevation – znamená, že akákoľvek zmena v raste znamienka nad úroveň kože / ale aj do šírky / je podozrivá a treba navštíviť kožného lekára.

Kožný lekár – dermatológ vďaka svojej špecializácii dokáže vyšetrením zistiť, či ide o znamienko z pigmentových buniek, alebo znamienko, ktoré neobsahuje tzv. névové bunky a pochádza z hlbších fibróznych vrstiev kože, prípadne znamienko cievneho pôvodu, či znamienko vychádzajúce napríklad z mazových žliaz. Vyšetrenie prebieha pomocou malého mikroskopu, ktorý zväčší znamienko priamo na koži.

Moderné pracoviská používajú diagnostiku digitálnou kamerou, ktorá znamienko nasníma a pomocou počítačového programu sa znamienko naskenuje a vyhodnotí v troch rovinách, tzv. 3D diagnostika, a priamo na monitore ukáže výsledok pre pacienta. Na základe toho potom prebieha ďalšie rozhodovanie.

Vyšetrenie digitálnym dermatoskopom umožňuje lekárovi vedenie fotografickej dokumentácie, ktorú si môže v budúcnosti kedykoľvek porovnať. Pacientovi umožňuje vidieť rozsah svojho ochorenia a exaktné parametre vyplývajúce z merania každého znamienka. Toto vyšetrenie má veľký význam pri znamienkach, kedy dermatológ rozhodne „len“ o pravidelnom sledovaní pacienta a dohodne si s ním termíny v polročných alebo ročných intervaloch. Počítač tak dokáže po akejkoľvek dobe porovnať vložené odfotené znamienko a s absolútnou presnosťou vypočítať jeho prípadnú zmenu. Na obrazovke počítača sa navyše pre pacienta zrozumiteľne ukáže skóre – výsledok vyšetrenia, ktorý slúži pre dermatológa ako ďalšia z diagnostických pomôcok.

**V prípade, že ide o nezhubné, tzv. benígne nádorčeky kože je možné odstrániť ich laserom** tak, že kožu v mieste odstránenia výrastku nie je potrebné šiť a preto po odpadnutí chrasty nezostáva v mieste zákroku jazva. Zákrok je rýchly a výhodný hlavne na tvári.

V prípade, že ide o znamienka, ktoré obsahujú pigmentové bunky a hlavne v prípade podozrenia na tzv. dysplatický névus, alebo nebodaj pri podozrení na zhubný typ znamienka, sa znamienko musí vybrať chirurgicky a následne odobraté tkanivo vyšetriť histologicky.

Histologické vyšetrenie definitívne určí, či bolo znamienko vybraté kompletne a či malo znaky dysplázie – t.j. buniek, ktoré by sa potencionálne mohli zvrhnúť. V takomto prípade možno človeka považovať za definitívne vyliečeného. V premeškanom prípade môže znamienko vykazovať znaky rakovinového bujnenia. Liečba v tomto prípade prebieha na onkológii a výsledok v prvom rade závisí od včasnosti zachytenia ochorenia.