6 smutných príčin tehotenstva pubertálnych dievčat

Pubertálne tehotenstvo je definované ako nechcené tehotenstvo počas dospievania. Hoci veľa tínedžérov neverí, že otehotnejú, stále sa dostatočne nechránia pri sexuálnych aktivitách.

Pubertálne tehotenstvo je definované ako nechcené tehotenstvo počas dospievania. Hoci veľa tínedžérov neverí, že otehotnejú, stále sú prekvapení a dostatočne sa nechránia pri sexuálnych aktivitách. Čo všetko však môže za to, že sa dieťa dostane do zoznamu "budúci rodič"?

1. Pohŕdanie okolia

Tínedžeri majú sex ako spôsob, ktorý ich robí „cool“, no v častých prípadoch je konečný výsledok neplánované tehotenstvo. Viac ako 30 percent tehotných dospievajúcich hovorí, že sexuje, lebo sa cíti pod tlakom okolia a nie sú vôbec pripravení na sexuálny vzťah. Boja sa však posmechu a odmietnutia.

2. Chýbajúci alebo ignorantskí rodičia

Pubertálne dievčatá bez kompletnej rodiny otehotnejú pravdepodobne skôr, pretože nemajú žiadne zázemie a akési bezpečnostné pokyny od svojich rodičov. Mnohí rodičia majú rušný život, ktorý im zase bráni v poskytovaní poradenstva a podpory ich detí.

Tínedžéri potrebujú robiť správne rozhodnutia v otázkach, ako je pohlavný život, inak ich čaká materská. Bohužiaľ, keď dospievajú, necítia, že môžu hovoriť s rodičmi o sexe, buď preto, že im zakazujú sexuálne diskusie alebo preto, že rodič nebudí dojem kamaráta na otvorenú debatu.

3. Idealizovanie tehotenstva

Filmový priemysel a médiá prispievajú k tehotenstvu mladistvých akýmsi idealizovaním tohto stavu. Filmy zachytávajú tehotenstvo detí ako niečo, čo sa vyžaduje, lebo je krásne a dvoch ľudí spojí na celý život. Bohužiaľ, realita je celkom iná. Tehotenstvo v puberte je hlavne v USA považované za normálny stav a prijímané aj v školách, mnoho detí sa tam snaží otehotnieť, aby získali nejaké sociálne istoty. V Európe to však neplatí rovnako.

4. Nedostatok znalostí

Tínedžéri, ktorí sú nevzdelaní v otázkach sexu majú väčšiu pravdepodobnosť, že skončia ako rodičia s nechceným dieťaťom. Mnohí mladiství ešte dostatočne nechápu biologické a emocionálne aspekty spojené so sexom, nemajú správne informácie o pohlavnom živote, tie získavajú iba zo seriálov alebo filmov.

5. Sexuálne zneužívanie alebo znásilnenie

Tínedžéri môžu otehotnieť aj v dôsledku sexuálneho zneužívania alebo znásilnenia. Približne 5 percent všetkých detí dospievajúcich sa na svete narodí v dôsledku znásilnenia.

6. Alkohol

Aj alkohol môže spôsobiť neželané tehotenstvo. Mnoho dospievajúcich experimentuje s drogami a alkoholom. Alkohol znižuje schopnosť ovládať svoje impulzy, čo prispieva k 75 percentám tehotných žien, ktoré sa objavujú vo veku medzi 14 a 21 rokov. Približne 91 percent tehotných dospievajúcich uviedlo, že aj keď popíjali v tom čase, nemali pôvodne v pláne mať sex, keď počali.