Vložky do obuvi a ich možnosti

Účel využitia vložiek do obuvi je rôznorodý: sériovo vyrábané – voľno predajné vložky sú používané ako vložky tepelno-izolačné, protipotivé, odpružujúce tvrdé nárazy pri chôdzi a športových aktivitách, k vyrovnaniu rozdielnej dĺžky končatín, ale aj k podopreniu a odľahčeniu pozdĺžnej a priečnej klenby pri miernych stupňoch plochej nohy.

Účel využitia vložiek do obuvi je rôznorodý: sériovo vyrábané – voľno predajné vložky sú používané ako vložky tepelno-izolačné, protipotivé, odpružujúce tvrdé nárazy pri chôdzi a športových aktivitách, k vyrovnaniu rozdielnej dĺžky končatín, ale aj k podopreniu a odľahčeniu pozdĺžnej a priečnej klenby pri miernych stupňoch plochej nohy. Na mieru zhotovené ortopedické vložky podľa lekárskeho predpisu majú za úlohu cielene pôsobiť na viac či menej deformovanú alebo citlivú nohu.

Ortopedické vložky možno rozdeliť podľa viacerých kritérií:

 • podľa účinku na užívateľa: pasívne, aktívne, ktoré nútia užívateľa zaujať potrebnú alebo vhodnú polohu jeho aktívnym svalovým úsilím
 • podľa flexibility, t.j. tuhosti alebo ohybnosti

Všeobecne možno povedať, že flexibilné ortopedické vložky (umožňujú pohyb aj drobných kĺbov nohy) sa uprednostňujú tam, kde sú väčšie nároky na chôdzu a dynamickú záťaž. Tuhé vložky sa uprednostňujú pri stavoch s bolestivým nášľapom, pri poúrazových, zápalových, resp. reumatických postihnutiach, pri prevahe dlhodobého státia pri vykonávaní svojej profesie alebo pri preťažení dolných končatín v dôsledku nadváhy.

 • podľa veľkosti pokrytia stielky v obuvi sa rozoznávajú: celé vložky, trojštvrtinové alebo krátke vložky, podopierajúce len pätu alebo oblasť pod priečnou klenbou
 • podľa anatomického cieľa pôsobenia a podľa požadovaného efektu (vložky pod priečnu klenbu, pätové vložky, opora pozdĺžnej klenby, usmernenie päty v priestore – korýtkové vložky)
 • podľa spôsobu odberu mier: obkres plosky nohy, odtlačok, scan plosky nohy, plastická poloforma, tvarovanie plastu na nohe, sadrový odliatok

Prečítajte si tiež:


Od ortopedickej vložky možno očakávať:

 • a) korekciu, t.j. nápravu chyby, ktorá môže byť trvalá len u detí počas rastu. U detí s hypermobilitou, t.j. voľnejším väzivovým spojením kĺbov, je však možné len aktuálne napravenie bez zabezpečenia trvalejšieho efektu. Napriek tomu, bez podoprenia nohy ortopedickou vložkou by sa pokles pozdĺžnej klenby nohy mohol pri záťaži a neskôr aj trvalo zhoršiť.
 • b) oporu pozdĺžnej a priečnej klenby, napr. pri pozdĺžnom a priečnom plochonoží dospelých,
 • c) odľahčenie preťažených a bolestivých miest prenesením tlaku na iné miesto(noha vysoko vyklenutá, bolesť z priečneho plochonožia, t.j. statická metatarzalgia, citlivá ploska nohy alebo jej časť, zmeny kožného krytu plosky rôzneho pôvodu, najčastejšie pre zníženie citlivosti kože u diabetikov),
 • d) usmernenie nohy do vhodného postavenia (vybočenie piat do X - pes calcaneovalgus, vybočenie piat do O calcaneus varus ),
 • e) fixáciu v prípade potreby zabránenia pohybu drobným kĺbom nohy (úrazy, zápaly a pod.),
 • f) prevenciu deformít v dôsledku systematickej stereotypnej záťaže (šport, profesijná záťaž).

Základné časti ortopedických vložiek a ich funkcia

Stielka - povrchová časť vložky, ktorá je v priamom kontakte s nohou. Plastická stielka kopíruje tvar vzniknutý zaťažením aj po ukončení zaťaženia chodidlom, elastická stielka sa po ukončení záťaže vracia do pôvodného tvaru (odpružuje nárazy).

Opora pozdĺžnej klenby - má rôzne tuhosti i výšku.

Metatarzálna pelota („metatarzálne srdiečko“ alebo „retrokapitálna pelota“) - je opora priečnej klenby, ktorá sa v závislosti od šírky a typu nohy líši tvarom, šírkou, veľkosťou aj elasticitou. Dôležité je jej umiestnenie: vrchol metatarzálnej peloty nesmie byť uložený v mieste bolestivých otlakov - spravidla pod hlavičkami predpriehlavkových kostí, ale o niečo bližšie smerom k pozdĺžnej klenbe.

Ortopedické vložky u detí je potrebné vymieňať v súlade s rastom dieťaťa, treba ich pravidelne vyvetrať, resp. vysušiť a skontrolovať, či nie sú príliš opotrebované.

Orientačná znalosť typov a možností ortopedických vložiek je základným predpokladom k ich racionálnemu využívaniu.

peter m

Pozor, tento príspevok je od používateľa, ktorý často do diskusie vkladá obchodné ponuky.

mna strasne boleli nohy tak som si kupil kvalitnejsie vlozky do topanok. paradne su. od firmz svorto.
tieto mam a su vynikajuce www.ortoshop.sk