Alergia útočí, máme navrch?

Alergia na Slovensku postihuje asi 30% obyvateľov a vzhľadom k dnešnému hektickému štýlu života stále narastá. Je nutné skoro a správne diagnostikovať ochorenie a určiť alergén alebo alergény, ktoré alergiu spôsobujú.

Alergia na Slovensku postihuje asi 30% obyvateľov a vzhľadom k dnešnému hektickému štýlu života stále narastá. Je nutné skoro a správne diagnostikovať ochorenie a určiť alergén alebo alergény, ktoré alergiu spôsobujú. Pomerne jednoducho sa to dá zistiť u pacientov reagujúcich na jeden alergén. K “problematickým” patrí asi 15% alergikov, t.j. pacienti alergickí na viac alergénov, hlavne potravinových a ich kombinácie. Ideálnym riešením by bolo odstrániť alergény z dosahu, zo stravy, zo vzduchu (?) čo je iste ťažké až nemožné, zvlášť keď nie je príčinný alergén známy.

Diagnostika alergie sa zakladá na anamnéze, kožných testoch s alergénmi a laboratórnych testoch. Z krvi sa vyšetrujú sa protilátky proti alergénu – špecifické IgE. V súčastnosti sa v testoch rutinne používajú natívne extrakty (zmesy) pre celý komplexný alergén. Tento sa skladá z viacerých komponentov, z ktorých len určité sú alergénne, teda organizmus proti nim reaguje alergickou reakciou. Niektoré komponenty alergénov sú unikátnym markerom, kým štruktúra iných je spoločná mnohým druhom. V tomto prípade IgE senzibilizácia môže byť spôsobená skríženou reakciou s proteínami podobných epitopov. Vtedy človek, ktorý má ťažkosti, nevie zistiť, čo mu spôsobuje ťažkosti a nevie sa svojmu alergénu vyhýbať.

Problém rieši molekulová alergológia, kde nastal pokrok v definovaní molekúl a výrobe rekombinantných alergénov. Na molekulovej úrovni je schopná kvantifikovať špecifické protilátky v triede IgE proti jednotlivým zložkám - komponentom alergénov.

Progresívna laboratórna komponentvá diagnostika CRD je schopná:

  • identifikovať špecifické vs krížovoreagujúce komponenty alergénov
  • stanoviť primárnu senzibilizáciu
  • rozlíšiť skríženú reaktivitu s rôznymi príbuznými alergénmi vs skutočnou polysenzibilizáciou (viacnásobnou alergiou)
  • diagnostikovať komplikovaných pacientov
  • určiť riziko závažnosti alergie
  • zlepšiť alergénovú imunoterapiu AIT a jej manažment

Komponentová diagnostika je valídna technológia, ktorá otvára novú 3D dimenziu pre diferenciálnu diagnostiku alergie. Pojem CRD (component resolved diagnostic), komponentová diagnostika bol zavedený už v roku 1999 a postupne boli metódami genetického inžinierstva definované jednotlivé rekombinantné alergény a odskúšaná ich diagnostická hodnota. Progresívne metódy CAP na analýzu jednotlivých komponent a multiplexovú technológiu CAP ISAC (ktoré využívajú rekombinantné alergény), používame aj v klinickej praxi. Majú veľa výhod oproti natívnym alergénom: sú namierené len proti jednému epitopu, presne definované, teda nereagujú skrížene, majú nízke riziko falošnej pozitivity.

Biočip CAP ISAC má na membráne naviazaných 112 alergénov z 52 alergénových zdrojov, čo je paleta najčastejších alergénov v Európe. Nevýhodou je jeho vyššia cena, preto stratégia jeho využitia je pri liečbe alergie dôležitá, stále je vhodné skríningovo používať aj natívne alergény.

Správna diagnostika a určenie príčinných alergénov je základom pre kauzálnu liečbu alergie - optimálnu alergénovú imunoterapiu AIT. U pacientov, kde štandardné testovanie s natívnymi alergénovými extraktami nevie poskytnúť dostatočnú informáciu zlepší CRD diagnostika aj identifikáciu vhodnej a optimálnej AIT so spresnením terapeutickej zmesy používanej v liečbe.

Vyšetrovanie komponentov alergénov je celosvetovým trendom v diagnostike alergie, analyzujeme ich už aj v našich laboratóriách a sú alergológom k dispozícii.
Presná analýza zlepšuje životný komfort alergika, napríklad pri potravinovej alergii pomáha rozlíšiť termolabilné a termostabilné alergény, prvé stačí povariť alebo upiecť a alergenicita sa stratí, kým druhé spôsobujú závažné až anafylaktické reakcie.

Opatrenia ako vylúčenie alergénu z potravy, prípadná tepelná úprava, terapia desenzibilizáciou sú optimalizované a prinášajú pacientovi úžitok.