Aktuálne

Nízke nočné teploty pozitívne ovplyvňujú koncentráciu peľu v ovzduší

Peľ ambrózie a paliny ohrozuje polinotikov

Začína sa hlásiť o slovo prvý peľ paliny

Nad celým Slovenskom je hlavne agresívny peľ lipnicovitých tráv

Strašiak alergikov - peľ tráv, im poriadne sťaží život

Peľ drevín nepatrí medzi alergologicky významný, horšie je to s peľom tráv

Zbytočné obavy- žltý prášok na autách a v mlákach je peľ

Vo vzduchu stále peľ brezy, ale aj alergizujúcich tráv a repky

Alergikom nebude čo závidieť, rôzneho peľu bude vo vzduchu až-až

Peľová situácia sa komplikuje - onedlho pribudne peľ lipnicovitých tráv

Po oteplení prudký štart peľovej sezóny

Alergici si nachvíľu oddýchli, číha na nich ale agresívny peľ brezy

Začína peľová sezóna silne alergizujúcej brezy

Peľ v ovzduší neustále pribúda – hlavne z liesky a jelše

Peľová sezóna len začala a už poriadne naberá na obrátkach

Začína oficiálne tohtoročné peľové spravodajstvo, peľu je však už hojne

Peľové spravodajstvo končí, monitorovacie stanice zostanú v prevádzke

Peľové alergie vystriedajú pozvoľna alergie na chlad

Peľová sezóna končí, problémy budú mať ešte alergici na plesne

Alergici si na výraznejšiu úľavu od peľu inváznych rastlín ešte počkajú