Odborné lekárske konzultácie môžu pacienti získať aj cez internet

Tlačová správa
Internet je dnes prvým miestom, kde ľudia hľadajú odpoveď na svoje zdravotné problémy. Často pritom narazia na neodborné rady, či na nepresné a neúplné informácie. Inovatívny projekt internetovej kliniky www.klik-klinik.sk však už od začiatku marca ponúka možnosť konzultovať svoje zdravotné ťažkosti cez internet aj so špičkovými slovenskými odborníkmi.

[[

](http://www.klik-klinik.sk)**Internet je dnes prvým miestom, kde ľudia hľadajú odpoveď na svoje zdravotné problémy. Často pritom narazia na neodborné rady, či na nepresné a neúplné informácie. Inovatívny projekt internetovej kliniky** [**www.klik-klinik.sk**](http://www.klik-klinik.sk) **však už od začiatku marca ponúka možnosť konzultovať svoje zdravotné ťažkosti cez internet aj so špičkovými slovenskými odborníkmi.**
Projekt [www.klik-klinik.sk](http://www.klik-klinik.sk) vznikol na platforme portálu ZDRAVIE.sk, ktorý je v súčasnosti najnavštevovanejším portálom v oblasti zdravia na Slovensku. Kvalitatívne novou službou, ktorú od marca portál pripravil pre svojich klientov je poskytovanie odborných lekárskych konzultácií cez internet. Do projektu sa do tejto chvíle zapojilo 88 lekárov, ktorí pokrývajú široké spektrum špecializácií od všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých až po špecialistov z oblasti kardiológie, neurológie, pneumológie, alergiológie a ďalších. Na jednom mieste tak pacienti môžu získať odbornú radu a usmernenie pri svojich zdravotných ťažkostiach, ale aj ďalší odborný názor v súvislosti s konkrétnou diagnózou, či medicínskym postupom.

Nájsť správneho lekára na konzultáciu je na www.klik-klinik.sk jednoduché. Pre lepšiu orientáciu sú zapojení odborníci zoradení v prehľadnej databáze podľa častí tela, na ktoré sa chce klient informovať alebo podľa špecializácií, ktorých je v súčasnosti pokrytých 45. „Výhodou platformy je, že pri oslovení lekára môže klient priložiť k svojej otázke aj akékoľvek prílohy, ktoré môžu prispieť k presnejšej a vyčerpávajúcej odpovedi“, vysvetľuje Andrej Blanárik, konateľ spoločnosti Zdravie.sk, ktorá je zriaďovateľom www.klik-klinik.sk. „Služba tak zároveň šetrí klientom drahocenný čas, ktorý je pri niektorých diagnózach veľmi dôležitý,“ dodáva Andrej Blanárik.

Odborné konzultácie na www.klik-klinik.sk sú platenou službou pre klientov, pričom ceny za konzultácie si určujú lekári prostredníctvom svojho profilu a odvíjajú sa od rozsahu konzultácie. Tie sú rozdelené do troch základných kategórií – základná, rozšírená a komplexná konzultácia. Ak ide o jednoduchú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla – do dvoch až troch dní. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií sa čas na odpoveď môže predĺžiť a stanoví si ho každý odborník sám a môže sa pohybovať v rozmedzí od jedného do štrnástich dní. „Primárnym predpokladom na poskytnutie fundovaných informácií je samozrejme poskytnúť lekárom, čo najviac relevantných informácií o pôvode ťažkostí a realizovaných vyšetreniach“, hovorí MUDr. Martin Brezina, CSc.– prednosta Kliniky detskej pneumológie v Podunajských Biskupiciach.

Jednou z výhod www.klik-klinik.sk je aj to, že lekár môže zostať v kontakte so svojím pacientom aj po jeho odchode z ordinácie. „Nie vždy je potrebné, aby pacient prišiel k lekárovi osobne a trávil čas s ostatnými pacientmi v čakárni. Čoraz aktuálnejšou sa preto stáva komunikácia s pacientmi na diaľku. E-maily a telefonáty však neprinášajú dostatočnú ochranu citlivých informácií pacienta na jednej strane, a na druhej strane výrazne narušujú priebeh vyšetrení v ambulancii lekára. www.klik-klinik.sk nám však poskytuje bezpečnú platformu, ktorá nám umožní komunikovať s pacientmi aj mimo časového tlaku v ordinácii“, vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Iveta Plšeková.

Platforma www.klik-klinik.sk umožňuje kvalitatívne novú úroveň komunikácie medzi lekárom a pacientom na báze mobility. Ako taká spĺňa najprísnejšie technologické a bezpečnostné štandardy pre komunikáciu na internete. „__Portál používa rovnakú ochranu osobných údajov, akú používajú aj banky na svojich stránkach internet bankingu, čo znamená, že klient sa nemusí obávať úniku osobných informácií ani v súvislosti s chúlostivým zdravotným problémom, ale ani pri platobnom styku medzi ním a lekárom“, hovorí Juraj Ondriš, iniciátor projektu a predseda predstavenstva spoločnosti SWAN. „Nová internetová klinika pritom samozrejme spĺňa všetky legislatívne normy SR v súvislosti s poskytovaním odborných konzultácií a zdravotnej starostlivosti“, dodáva Juraj Ondriš.

Moderné technológie nachádzajú v našom živote čím ďalej tým viac uplatnení a výnimkou v tomto smere nie je ani oblasť zdravotníctva. Internetové konzultácie sú vo svete bežnou súčasťou oblasti medicíny, ktorá je známa aj pod pojmom telemedicína. „Klik-klinik je na Slovensku inovatívnym riešením v systematickom prístupe k poskytovaniu odborných konzultácií cez internet, zďaleka však nie je tým posledným, čo táto oblasť dokáže pacientom do budúcna ponúknuť,“ hovorí Ing. Fedor Lehocki, PhD. riaditeľ Národného centra telemedicínskych služieb Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, ktoré sa venuje výskumným a vývojovým aktivitám zameraným na zdravotnícku informatikou a telemedicínske služby na Slovensku.

O projekte:

Internetová platforma www.klik-klinik.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Zdravie.sk., s.r.o. a jej cieľom je poskytovať komplexné lekárske konzultácie pre pacientov prostredníctvom špičkových odborníkov z celého Slovenska. V súčasnosti je do projektu zapojených 88 lekárov zo 45 špecializácií. Ambíciou projektu však je, aby sa v priebehu niekoľkých rokov do systému zapojilo viac ako dvetisíc odborníkov zo sto špecializácií tak pre dospelých pacientov, ako aj deti.

Portál www.ZDRAVIE.sk je najnavštevovanejším internetovým portálom v oblasti zdravia s mesačnou návštevnosťou viac než 500 tisíc ľudí. Stránky si našli obľubu nielen medzi tými, ktorí vyhľadávajú informácie a diskusie na témy chorôb alebo ich príznakov, ale aj u verejnosti, ktorá hľadá zaujímavé a užitočné informácie z oblasti zdravého životného štýlu.