Prvá internetová klinika www.klik-klinik.sk oslávila prvý mesiac fungovania

Tlačová správa
Internetovú kliniku www.klik-klinik.sk počas prvého mesiaca prevádzky navštívilo takmer 30 000 pacientov. Lekári zrealizovali online vyše 200 konzultácií a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Momentálne je do projektu www.klik-klinik.sk zapojených 109 lekárov z 55 špecializácií.

Internetovú kliniku www.klik-klinik.sk počas prvého mesiaca prevádzky navštívilo takmer 30 000 pacientov. Lekári zrealizovali online vyše 200 konzultácií a ich počet sa každým dňom zvyšuje. Momentálne je do projektu www.klik-klinik.sk zapojených 109 lekárov z 55 špecializácií.

Najväčší záujem počas prvého mesiaca ostrej prevádzky www.klik-klinik.sk bol o konzultácie s pediatrami, gastroenterológmi, neurológmi, neurochirurgmi a psychológmi. Na lekárov www.klik-klinik.sk sa obracajú najmä pacienti, ktorí si nevedia poradiť s riešením svojho zdravotného problému, chcú získať aj iný odborný názor na svoju diagnózu a liečbu, vyhľadávajú špičkového odborníka, ku ktorému majú ďaleko, či majú chúlostivý zdravotný problém vyžadujúci si diskrétnosť.

V niektorých prípadoch sa na lekárov obracajú aj ich zmluvní pacienti, ktorých problém si nutne nevyžaduje osobnú návštevu ambulancie, ale aj tí, ktorí neradi čakajú v čakárňach. „Potvrdilo sa, že slovenskí pacienti kopírujú svetový trend a majú záujem konzultovať svoje zdravotné ťažkosti aj s druhým lekárom. Dôraz pritom kladú nielen na odbornosť lekára, ale aj na rýchlosť odpovede, “ hodnotí prvý mesiac fungovania Andrej Blanárik, zriaďovateľ www.klik-klinik.sk.

Okrem základnej konzultácie môže doktor poskytnúť pacientovi aj druhý alternatívny názor na už zrealizované vyšetrenia v podobe rozšírenej a komplexnej konzultácie. Odpovede na zaslané otázky môžu získať rýchlo a jednoducho. Stačí, aby sa zaregistrovali na stránke www.klik-klinik.sk a vybranému lekárovi zaslali svoju otázku spolu s relevantnými prílohami, ktorými môžu byť výsledky vyšetrení, RTG snímky, či lekárske správy.

Odborné konzultácie na www.klik-klinik.sk nie sú hradené zo zdravotného poistenia a ide o službu, ktorú si hradí klient sám. Ceny za konzultácie si určujú lekári prostredníctvom svojho profilu a odvíjajú sa od rozsahu konzultácie, ktoré sú rozdelené do troch základných kategórií. Ak ide o jednoduchú konzultáciu, odpoveď je spravidla rýchla a pacient ju získa do dvoch až troch dní. Pri rozsiahlejších konzultáciách, ktoré vyžadujú osobitý čas na preštudovanie všetkých dostupných informácií sa čas na odpoveď môže predĺžiť. „Veľmi pozitívne pre nás je, že čoraz väčší počet lekárov má záujem spolupracovať s prvou internetovou klinikou a individuálne sa do systému zapájajú. To znamená, že vidia v tomto systéme veľký potenciál a zároveň vedia, že pomocou našej služby je možné kvalitne a efektívne poskytovať poradenstvo svojim pacientom pomocou internetu.“ Vyjadril sa Andrej Blanárik, zriaďovateľ www.klik-klinik.sk.

Projekt www.klik-klinik.sk vznikol na platforme portálu ZDRAVIE.sk, ktorý je v súčasnosti najnavštevovanejším portálom v oblasti zdravia na Slovensku. Ide o kvalitatívne novú službu, ktorá má pozitívny ohlas nielen zo strany pacientov, ale aj lekárov. Lekári pokrývajú široké spektrum špecializácií od všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých až po špecialistov z oblasti kardiológie, neurológie, pneumológie, alergiológie a ďalších. Na jednom mieste tak pacienti môžu získať odbornú radu a usmernenie pri svojich zdravotných ťažkostiach, ale aj ďalší odborný názor v súvislosti s konkrétnou diagnózou, či medicínskym postupom. Ide zároveň aj o ďalšiu z možností konzultácií odborníkov v prípade raritných alebo nejednoznačných diagnóz.

Mapa lekárov zapojených do projektu. Zdroj www.klik-klinik.sk