Preležaniny (dekubity)

K najčastejšie ošetrovaným klientom v domácej ošetrovateľskej starostlivosti patria klienti s chronickými ranami. Za ich vznikom je pôsobenie nejakého vonkajšieho činiteľa, ktorý vedie k poškodeniu kože a mäkkých tkanív.

preležaniny Zdroj foto: Shutterstock.com

Chronická rana: Preležanina

Dekubit – preležanina je narušenie celistvosti kože na rôznych častiach tela. Je to komplikácia, ktorá postihuje dlhodobo ležiacich ľudí a spôsobuje zmeny v jednotlivých systémoch organizmu. Ide o miestne neprekrvenie kože a podkožného tkaniva, niekedy až svalstva z nedostatku okysličovania tkaniva. Preležaniny sa bežne objavujú v oblastiach vystavených vysokému tlaku telesnej váhy na kostné výbežky. Sú závažnou a obávanou komplikáciou u pacientov s poruchou pohyblivosti, ktorá výrazne zhoršuje kvalitu života

Klasifikácia preležanín podľa Hibbsovej:

I. štádium: prekrvenie, ktoré pretrváva po stlačení i po 5 minútach, bez porušenia kožného krytu, na postihnutom mieste sa objaví červený fľak, bez porušenia štruktúry kože.

II. štádium: čiastočná strata kože, objavuje sa pľuzgier alebo mäkká jamka, mokvavá plocha najčastejšie vyzerá ako odrenina, pľuzgier, plytký kráter - diera.

III. štádium: úplná strata kože i podkožia, má šedý až čierny povrch, rana je hlboká, povlečená má žltú až zelenú farbu, často býva aj prítomná infekcia. Niekedy sa objaví aj hlboký kráter až niekoľko centimetrová diera na tele pacienta.

IV. štádium:_ strata kože s rozsiahlym poškodením hlbokých funkčných štruktúr, šliach, ciev, podkožných nervov aj svalov a priliehajúcich kostí, niekedy sú aj obnažené kosti, je to hĺbkové odumretie  - nekróza tkanív.


Prečítajte si tiež:

Ako liečiť peležaniny?

Vznik preležanín

Skúsenosti z klinickej praxe uvádzajú, že preležanina môže vzniknúť už v priebehu 1 až 6 hodín v závislosti od sily tlaku spôsobujúceho ischémiu, od stavu kože v danej oblasti, od cievneho prekrvenia a celkového stavu chorého. Hlavným činiteľom zodpovedným za vznik preležaniny je predovšetkým tlak na tkanivo medzi kostnými výčnelkami tela a podložkou.

Najčastejšími predilekčnými (najčastejšie sa objavujúcimi) miestami jej vzniku sú:  

 • Poloha na chrbte: záhlavová oblasť, lopatky, stavce, sakrálna – v krížovej oblasti, oblasť päty.

 • Na boku: lopatky, bedrá, bočný - laterálny okraj bedrovej kosti, oblasť veľkých trochanterov – výrastkov stehnovej kosti, vonkajšia časť kolenného kĺbu a  členku, vnútorná časť členku kontralaterálnej končatiny – končatiny, nachádzjúcej sa na protiľahlej strane.

V ľahu na bruchu: frontálna - čelová oblasť, čelusť, sternum – hrudná kosť, spina iliaca anterior tŕne bedrových kostí, patella - jabĺčko, oblasť tibie – holennej kosti, alebo tzv. píšťaly.

Miesta dlhodobo zavedených kanýl: orotracheálna intubácia – zavedenie rúrky – kanyly do priedušnice, aby sa zabezpečila priechodnosť dýchacích ciest, nazogastrická sonda – sonda zavedená nosovou dutinou, močový katéter, sádrová fixácia, upevnenie zlomeniny, nesprávne aplikovaná, naložená elastická bandáž.

Príčiny vzniku preležanín

Medzi celkové príčiny podmieňujúce vznik a vývoj preležanín je uvádzaný hlavne vplyv vnútorných faktorov, ktoré súvisia s vnútorným prostredím a celkovým zdravotným stavom pacienta. K celkovým príčinám, ktoré podporujú proces deštrukcie – samovoľného zničenia tkanív patria predovšetkým:      

 • poruchy cirkulácie - obehy, inervácie – zásobovania nervovými vláknami a nutrície - výživy.

 • poruchy mobility - neschopnosť pohybu

 • poruchy dýchania

 • poruchy vyprázdňovania moču a stolice

 • poruchy rovnováhy vnútorného prostredia

 • poruchy krvotvorby

 • poruchy hydratácie – zavodnenia organizmu

 • znížená obranyschopnosť organizmu

 • tlak

 • trenie

 • štiepenie

 • vlhkosť

Literatúra:

 • HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7.

 • NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: Hojení ran. III.2009, č.1. 56s.  ISSN 1802-6400.

 • POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online].

 • STRYJA, J., 2008. Repetitorium hojení ran. Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3.

 • TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/

 • ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8.

 • ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.


Prečítajte si aj tento článok:

Ako liečiť peležaniny?