Autor Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Profil autora

Mgr. Ľubomíra Hrabušová
Pracuje ako manažérka ADOS. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na ošeterovateľstvo. Pracuje ako sestra - manažérka v ADOS od roku 2000. Je špecializovaná v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. V zdravotníctve pracuje ako sestra od roku 1985 - 29 rokov.

Články od autora

Preležaniny (dekubity)

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Hygiena a vylučovanie u pacientov

Aktivity seniorov a pacientov s ranami

Negatívne faktory ovplyvňujúce život pacienta s chronickou ranou

Polohovanie imobilného pacienta- prevencia preležanín

Liečba preležanín

Diagnostika preležanín a výživa pacienta

ADOS a pacienti

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti