Autor Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Profil autora

Mgr. Ľubomíra Hrabušová
Mgr. Ľubomíra Hrabušová
Pracuje ako manažérka ADOS. Má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na ošeterovateľstvo. Pracuje ako sestra - manažérka v ADOS od roku 2000. Je špecializovaná v odbore Komunitné ošetrovateľstvo. V zdravotníctve pracuje ako sestra od roku 1985 - 29 rokov.

Články od autora

Preležaniny (dekubity)

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Ventilácia a udržiavanie kyslíka u pacientov

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Hygiena a vylučovanie u pacientov

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Aktivity seniorov a pacientov s ranami

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Negatívne faktory ovplyvňujúce život pacienta s chronickou ranou

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Polohovanie imobilného pacienta- prevencia preležanín

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Liečba preležanín

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

Diagnostika preležanín a výživa pacienta

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

ADOS a pacienti

Mgr. Ľubomíra Hrabušová

ADOS - Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Ľubomíra Hrabušová