Polohovanie imobilného pacienta- prevencia preležanín

U imobilného – nevládneho pacienta musíme zabezpečiť zmenu polohy: v pravidelných 1-2 hodinových intervaloch počas dňa, v 2-3 hodinových intervaloch v noci. Vyvarujeme sa umiestneniu jednej časti tela na povrch inej častí tela.

polohovanie_imobilny_pacient Zdroj foto: Shutterstock.com

Pred každou aktivitou, ktorá je s pacientom vykonávaná, je nevyhnutná motivácia, kvôli aktívnej spolupráci napríklad: „Teraz sa spolu pokúsime otočiť“. Vyvarujeme sa formuláciám typu: „Teraz Vás otočím“, čo znamená, že pacient má zostať pasívny. Každý, aj minimálny úspech pochválime !

U imobilného (nevládneho) pacienta musíme zabezpečiť zmenu polohy: v pravidelných 1-2 hodinových intervaloch počas dňa, v 2-3 hodinových intervaloch v noci. Vyvarujeme sa umiestneniu jednej časti tela na povrch inej častí tela. Ak je to možné, získavame informácie od pacienta o pocite pohodlia.

Polohy

Poloha je špecifické, želateľné držanie tela za účelom preventívnym, liečebným, vyšetrovacím, alebo prináša pacientovi úľavu.

V klinickej ošetrovateľskej praxi rozoznávame polohy:

 • Aktívne polohy
 • Pasívne polohy
 • Vyšetrovacie polohy
 • Liečebné polohy

Polohovanie

Správna poloha zabraňuje komplikáciám vzniku, znetvoreniam, svalovým kontraktúram skráteniam svalov a šliach, stuhnutiu kĺbov, vzniku preležanín, ale v prvom rade zmierňuje bolesť. Pri polohovaní vychádzame zo správneho stoja alebo sedu.

Polohovanie je pravidelná a systematická zmena polohy (postavenia kĺbov), zameraná na zmiernenie alebo odstránenie nežiadúcich príznakov a komplikácií spojených s nevhodnou polohou. Pacienta polohujeme celých 24 hodín, spravidla cez deň každé 2 a v noci 3 hodiny. Pri každej zmene polohy si musíme všímať farbu kože. Každé začervenanie naznačuje riziko dekubitov, vtedy sa zmena polohy musí skrátiť na pol hodiny. Pri polohovaní je vhodné urobiť masáž, pasívne cvičenie, hygienu atď. Každá poloha musí byť pre pacienta bezpečná, preto pri polohovaní používame bočnice, popruhy, dlahy atď. Nesprávne polohovanie môže spôsobiť pacientovi ťažkosti s postavovaním a chôdzou.

Polohovanie v supinačnej (dorzálnej) polohe na chrbte:

Poloha tvorí tlak na päty, kríže, lakte, lopatky a zátylok. Vhodné je meniť polohu individuálne, maximálne každé 2 hodiny na prevenciu flexie krku, extenzie kolien, vonkajšej rotáciie dolných končatín, flexie lumbálneho – driekového zakrivenia a používať pomôcky k prevencii dekubitov.

Polohovanie v laterálnej polohe na boku:

Laterálna poloha je vhodná na odpočinok a spánok, uvoľňuje tlak na kríže a päty. Túto polohu vyhľadávajú pacienti so suchou pleuritídou – suchým zápalom pohrudnice, (zmenšujú sa dýchacie pohyby hrudníka a tlmí bolesť). Pacienta nikdy nepolohujeme na ochrnutej strane tela (zlomenine)! Vyvoláva tlak na členok, lýtko, bedrovú, sedaciu a kľúčnu kosť, ucho a líce. Nesprávna poloha v nepodopretej polohe na boku vytvára flexiu krku, vnútornú rotáciu ramien, bedier a driekovej chrbtice.

Polohovanie v pronačnej polohe, je to poloha v ľahu na bruchu, s hlavou otočenou na bok:

Umožňuje úplnú expanziu - rozpínanie bedrových a kolenných kĺbov, zlepšuje drenáž -vylučovanie tekutín z úst. Zaujímajú ju pacienti s ochorením pankreasu. Nevhodná je pri problémoch s krčnou a driekovou chrbticou, u pacientov s dýchacími ťažkosťami. Vyvoláva tlak na prsty, kolená, genitálie u mužov, prsníky u žien, nadplecok, líce a ucho. Ak pacient je dlho v tejto polohe vytvára sa flexia krku, extenzia lumbálneho zakrivenia, tlak na prsníky, obmedzuje sa expanzia – rozpínanie hrudníka.

Polohovanie v Simsovej polohe - je spojením polohy na boku a na bruchu

Nazýva sa aj Stabilizovaná poloha. Využíva sa u paralyzovaných pacientov a u pacientov v bezvedomí. Táto poloha tvorí tlak na bok hlavy, kľúčnu kosť, bedro, koleno a členok. Pri nesprávnom podopretí hrozí flexia krku, rotácia bedier, ramien, chrbtice a lordóza. 

Literatúra

 • HANZLÍKOVÁ, A. et al.., 2004. Komunitné ošetrovateľstvo. Osveta Martin 2004. 279s. ISBN 80-8063-155-7.
 • NAKLADATELSTVÍ GEUM S.R.O., 2009. In: Hojení ran. III.2009, č.1. 56s.  ISSN 1802-6400.
 • POTRAVINY.eu, s.r.o. – elektronický obchod s potravinami. [online],
 • STRYJA, J., 2008. Repetitorium hojení ran. Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2008. 199s. ISBN 978-80-86256-60-3.
 • TASR. [online], Dostupné na internete: spravy.pravda.sk/domace/clanok/158777-slovensko-starne-najrychlejsie-v-europe/
 • ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. et al.., 2005. Ošetřovatelství konceptuální modely a teorie. Ostrava 2005. 232s. ISBN 80-7368-068-8.
 • ŽIAKOVÁ, K. et al.., 2003. Ošetrovateľstvo teória a vedecký výskum. Osveta Martin 2003. 319s. ISBN 80-8063-131-X.
sfinxa

Dobrý deň,
článok je veľmi poučný a obsahuje veľa užitočných informácií. Jednou z dôležitých vecí v tomto smere sú aj vhodné "polohovacie" produkty resp . vankúše. Kvalitné francúzske produkty ponúka stránka
e-zdravotnickepotreby.sk Mám s nimi dobré skúsenosti, nakoľko mám doma dlhodobo ležiaceho pacienta. Môžem odporučiť každému kto sa stará o takého človeka.

Defcon

Ta dolespominana stranka ponuka strasne predrazene produkty. Kukni napr vyrobcu arjohuntleigh. Mam od nich aktivny vzduchovy matrac a neviem si ho vynachvali.. pritom stal hlupych 500 eur, ale dokaze stonasobok toho, co z tej stranky penove akoze antidekubitne vyrobky za 300 eur.