Kozmetické produkty - Nebezpečné výrobky

Bratislava, 28. 7. 2014 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Nemecku a v Rakúsku.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Bulharsku, Nemecku a v Rakúsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1088/ 14
**názov: Simetria Vitamin K &**Arnica Cream – krém s vitamínom K a arnikou
značka: Simetria – dr. Angel Enchev
výrobná dávka/typ: PM-02, LOT 2665, EXP 07/16
krajina pôvodu: USA
popis: 30 g, priesvitný obal so strieborným vrchnákom, viď obrázok

**Vo výrobku sa nachádza látka zakázaná do kozmetických výrobkov - vitamín K (Phytonadione - INCI), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 1371) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.**

2. hlásenie č. 1113/ 14
názov: farby na tetovanie – Bulls Blood, Moss, Black Cherry
značka: Intenze
výrobná dávka/typ:

  1. Bulls Blood, MHD/PAO: 12/31/18/ 12M, batch: RD59064B74BK99GL, Lot SS174
  2. Moss, MHD/PAO: 08/31/18/ 12M, batch: W102Y68, Lot SS156
    3**.** Black Cherry, batch: W97Y66058, Lot SS142
    krajina pôvodu: USA
    popis: 29,6 ml (1 fl oz.) plastové fľašky, viď obrázok
**Vo farbe Bulls Blood bola zistená prítomnosť niklu (9 690 mg.kg-1 ) a nepovolených farieb (CI 77260, CI 21110 a CI 12477). Vo farbe Moss bola zistená prítomnosť nepovolenej farby (CI 11740). Vo farbe Black Cherry bola zistená prítomnosť nepovolených farieb (CI 77260, CI 21110 a CI 12477) a farba (CI 15850) nebola uvedená v označení na obale .** **Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).**

3. hlásenie č. 1139/ 14
názov: výrobok na bielenie pokožky – PURE WHITENING
značka: EIL Menovate
výrobná dávka/typ: 005/2011, čiarový kód: 11117896 1193
krajina pôvodu: neuvedené
výrobca: Beauty Treat Laboratories Ltd.
popis: 350 ml, biele plastové fľašky v kartónovom obale, viď obrázok

**Výrobok obsahuje látku hydrochinón, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1339) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.** **Hydrochinón je látka , ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.**

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na**webovej stránke Európskej komisie.**