Africká hrozba Ebola, môžeme si ju priniesť?

Vírus, ktorý sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou za sebou zanecháva smrť a utrpenie. Hrozí riziko nakazenia aj u nás? Je bezpečné cestovať do Afriky? Má nakazený vôbec šancu toto smrteľné ochorenie prežiť?

O ochorení

Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Prenáša sa priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere. Vírus Eboly sa neprenáša vzduchom, ako napríklad chrípka.

Príznaky

Ochorenie sa klinicky prejavuje po dvoch až 21 dňoch od vystavenia vírusu náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla. V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.

Liečba

Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečba.

Riziko nákazy vírusom Eboly a jeho prevencia

Aj keď žijete alebo cestujete do postihnutých oblastí, riziko infekcie vírusom Eboly je veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Kontakt s telesnými tekutinami zahŕňa aj nechránený pohlavný styk s uzdraveným pacientom, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení.

Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírusom Eboly sa rovnako nenakazíte pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Neprenášajú ho ani komáre.

Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.

Aktuálna situácia

Momentálne prebieha epidémia Eboly v Guinei a Libérii. Osoby, ktoré sa vyskytujú alebo sa chystajú navštíviť postihnuté oblasti, by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami.


Neprehliadnite!

Rady a odporúčania pre cestovateľov

Riziko vystavenia vírusu Eboly je pre turistov veľmi nízke. Nasledujúce preventívne opatrenia by však mali eliminovať riziko nakazenia:

  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s krvou a telesnými tekutinami pacientov alebo mŕtvych osôb a s predmetmi, ktoré môžu byť kontaminované,
  • vyhýbajte sa priamemu kontaktu s voľne žijúcimi zvieratami a nekonzumujte ich mäso („bush meat“),
  • vyhýbajte sa nechránenému pohlavnému styku.

Odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z Guinei alebo Libérie

Riziko, že ste boli vystavení vírusu Eboly je veľmi nízke. Dôležité je však dodržiavať nasledovné odporúčania:

  • Ak sa u Vás v období niekoľkých týždňov po návrate objaví horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky alebo iné závažné príznaky, vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o Vašej cestovateľskej anamnéze; symptómy môžu predstavovať akúkoľvek infekciu ako napríklad maláriu, ktorá vyžaduje okamžitú liečbu.
  • Ak ste boli priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat, vrátane nechráneného pohlavného styku s vyliečeným pacientom, vyhľadajte okamžite lekársku starostlivosť a informujte lekára o vašej cestovateľskej anamnéze.
  • Pred návštevou telefonicky kontaktujte zdravotnícke zariadenie; aby sa zdravotnícky personál mohol pred prijatím vybaviť vhodnými ochrannými pomôckami ešte pred Vašim prijatím do zariadenia.

V Európe sa zatiaľ prípady vírusu Ebola nepotvrdili, avšak najväčšie vrásky robia úradom nelegálni utečenci, ktorí sú potenciálnymi prenášačmi tohto vírusu a môžu ho preniesť aj do ostatných krajín a kontinentov