Lak na vlasy, zelená pasta - Nebezpečné výrobky

Bratislava, 11. 8. 2014 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Švédsku.

Bratislava, 11. 8. 2014 - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Švédsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1185/ 14
názov: Argile verte montmorillonite 100% miné****rale – zelená ílová pasta
značka: CENTIFOLIA
výrobná dávka/typ: 10414, 20414, 30414, 40214, 12014, 22014, 32014, s dátumom výroby: 2014
krajina pôvodu: Francúzsko
popis: viď obrázok

**Vo výrobkoch bol zistený prekročený povolený limit pre počet celkový počet mikroorganizmov. Ďalej bola vo výrobkoch zistená prítomnosť – olova (35 ppm), bária (308 ppm) a arzénu (18 ppm), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam zakázaných látok v kozmetických výrobkoch, položka č. 289, 46 a 43) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.**

2. hlásenie č. 1226/ 14
názov: lak na vlasy – GelLack
značka: Depend
výrobná dávka/typ: -
krajina pôvodu: Švédsko
popis: Depend Gellack je systém, ktorý obsahuje 4 výrobky: Depend GelLack Base, Depend GelLack color, Depend GelLack Top a Depend cleanser. Základ, farba a vrchná vrstva sú aplikované vo vrstvách, po každej vrstve nasleduje 30 sekundové sušenie pod LED lampou. Na obale je uvedené, že výrobky nemajú prísť do styku s pokožkou. Predávané sú ako set alebo samostatne, viď obrázky

**V zmysle čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov, musí byť** **kozmetický výrobok sprístupnený na trh bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bezpečných alebo racionálne predvídateľných podmienok. Výrobok však nie je možné považovať za bezpečný, z dôvodu obsahu alergénnych látok (akrylátové monoméry), ktoré je problematické aplikovať bezpečným spôsobom - bez dotyku s pokožkou. Podľa návodu na použitie sa majú priesvitné výrobky (základ a vrchná vrstva) aplikovať 1 mm od pokožky. Počas roka boli hlásené štyri prípady vážneho poškodenia zdravia v dôsledku použitia uvedených výrobkov.**

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.