Pred liečbou psoriázy nezatvárajte dvere

Hoci je psoriáza nevyliečiteľná, súčasná medicína vie významne zmierniť jej prejavy. Na svetový deň psoriázy, 29. októbra, špecialisti pripravili pre pacientov Deň otvorených dverí v centrách biologickej liečby. Podujatím chcú zlepšiť informovanosť o ochorení a dať tak pacientom šancu na spokojný život.
Pred liečbou
Po liečbe

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie celého organizmu, ktoré sa viditeľne prejavuje na koži. Patrí medzi autoimunitné ochorenia, pri ktorých sa imunitný systém obráti proti vlastnému organizmu. Na Slovensku sa na ňu lieči asi 24–tisíc ľudí. Je to však len tretina z tých, ktorí ňou reálne trpia. Túto chorobu súčasná medicína úplne vyliečiť nevie, ale vhodnou liečbou dokáže významne zmierniť jej prejavy. Najčastejšie sa vyskytuje takzvaná ložisková psoriáza, ktorá sa prejavuje začervenanými ložiskami na koži v okolí kolien, lakťov, či vo vlasoch. Nezriedka sú ložiská pokryté striebristými šupinami. Okrem ložiskovej psoriázy lekári rozoznávajú ešte ďalšie tri typy tohoto ochorenia. Významné býva pri psoriáze aj postihnutie kĺbov.

Hoci ochorenie nie je nákazlivé, pacienta stigmatizuje a vzbudzuje neželanú pozornosť okolia. Človek so psoriázou sa tak dostáva do nekomfortu najmä pri aktivitách, kde sú odhalené postihnuté časti kože, napríklad na kúpalisku, pri masáži, či v partnerských vzťahoch.

„Psoriáza tak ovplyvňuje pracovný, spoločenský i intímny život pacienta. Častý je pocit menejcennosti a neistoty,“ upozorňuje profesor Juraj Péč, prednosta Dermatovenerologickej kliniky v Martine. „Psoriáza sa objavuje najmä vo veku 15 až 30 rokov a postihuje približne 2% populácie,“ dodáva.

Príčinou sú genetické predispozície. Spúšťačom u ľudí s vrodenou náchylnosťou k ochoreniu môže byť stres a taktiež infekcie.

Stále tabuizované ochorenie

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila 29. október za Svetový deň psoriázy. Na svete ňou trpí až 125–miliónov ľudí. „Aj keď ide primárne o kožné ochorenie, často ho sprevádzajú postihnutia iných orgánov. Svetový deň psoriázy má preto pripomínať, že psoriáza je veľmi závažnou chronickou chorobou, ktorá postihuje celý organizmus,“ upozorňuje Darina Sedláková z kancelárie WHO na Slovensku. „Mnohí z pacientov trpia aj preto, že nemajú dostatok informácií a adekvátny prístup k liečbe,“ dodáva.

Podobný názor zastáva aj Mária Cetkovská, hovorkyňa Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR a Pacientskeho poradenského centra Bodkáčik, ktoré spája rodiny, deti a mládež s kožným ochorením. „Psoriáza je stále téma tabuizovaná. Červené škvrny na koži by však nemali znamenať aj červenú v živote,“ hovorí. Pacientom so psoriázou a inými kožnými chorobami združenie pomáha vyrovnať sa s ochorením a diskrimináciou okolia prostredníctvom rôznych poradenských, ale i voľnočasových aktivít. Majú tak možnosť opäť sa začleniť medzi svojich rovesníkov či do pracovného procesu. „Našimi aktivitami sa snažíme neustále verejnosti pripomínať, že i so psoriázou má na spokojný život šancu každý.“

Svetový deň psoriázy je i dňom otvorených dverí

Nie náhodou nesie rovnaké posolstvo vo svojom názve i slovenský osvetový projekt
„Aj so psoriázou máte šancu“, ktorý sa predstaví práve vo Svetový deň psoriázy. Sedem centier biologickej liečby - dve v Bratislave, v Nitre, Martine, v Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove, ktoré sa zaoberajú aj liečbou psoriázy, otvorí svoje priestory v stredu 29. októbra od 8:00 až do 16:00 hodiny.

„Pacienti so psoriázou budú môcť s lekárom konzultovať svoje ťažkosti i možnosti liečby,“ hovorí Peter Kozub, primár Dermatovenerologického oddelenia Fakultnej nemocnice Nové Zámky. „Záujemca nepotrebuje žiadny výmenný lístok, návšteva v centrách počas Dňa otvorených dverí je bezplatná.“

Príslušný odborník vie, v prípade potreby, pacientovi odporučiť vhodnú kožnú ambulanciu, alebo ho priamo objednať na potrebné vyšetrenie. „Aj týmto podujatím chceme ukázať, že pred psoriázou nezatvárame dvere a nemali by tak robiť ani pacienti. Čím skôr sa prípadné ochorenie diagnostikuje, tým skôr vie odborník odporučiť vhodnú liečbu, a tým menej nepríjemných dôsledkov pre človeka z tohoto ochorenia plynie,“ uzatvára primár Peter Kozub.

Zoznam centier je uvedený na stránkach www.derma.sk, www.bodkacik.sk a www.spae.sk.