Antibiotiká pri vírusových ochoreniach nepomôžu

Slováci užívajú viac antibiotík ako obyvatelia okolitých krajín, ročne je to asi osem miliónov balení. Odborníci upozorňujú, že po nich siahajú aj vtedy, keď to nie je potrebné, a to aj bez predpisu lekára.

Nie všetky antibiotiká sú účinné proti všetkým baktériám. Antibiotikum môže byť účinné proti jednému typu baktérií alebo proti viacerým typom baktérií. “Mnohé ochorenia vyskytujúce sa počas zimy môžu mať rovnaké príznaky, ale nemusia vyžadovať rovnakú liečbu,” pripomenul Radoslav Herda z OZ Slovenský pacient. 

Kým spotreba antibiotík vyjadrená v odporúčanej dennej dávke na 1000 osôb je na Slovensku 23,8, priemer v krajinách OECD je 20,5. Okrem zbytočného predpisovania antibiotík je u nás problémom aj samoliečba antibiotikami. Na jej riziká chcel upozorniť tohtoročný Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách, ktorý pripadá na 18. novembra. “

Nesprávne používanie antibiotík spôsobuje, že baktérie sa stanú rezistentné voči antibiotickej liečbe. Teda, keď budete v budúcnosti potrebovať antibiotiká, už nemusia účinkovať. Je to zdravotné riziko nielen pre osobu nevhodne užívajúcu antibiotiká, ale aj pre každého, kto by sa neskôr mohol týmto rezistentnými baktériami infikovať.

Podobne, ak skracujete dĺžku liečby, znižujete dávky, nedodržiavate dávkovanie (užívanie lieku raz denne namiesto 2- alebo 3-krát denne, podľa pokynov), nebudete mať v tele dostatočné množstvo lieku a baktérie prežijú a môžu sa stať rezistentnými.

Antibiotiká účinkujú len proti bakteriálnym infekciám a nemôžu vám pomôcť, aby ste sa uzdravili z infekcií zapríčinených vírusmi, ako je bežná nádcha alebo chrípka. 
Až 90 % ochorení, ktoré postihujú nos, uši, hrdlo a pľúca, je vírusového pôvodu, takže po užívaní antibiotík sa nebudete cítiť lepšie. Antibiotiká často spôsobujú vedľajšie účinky, ako je napríklad hnačka.

Antibiotiká užívajte, len keď ich lekár predpíše a dodržiavajte pokyny lekára ako užívať antibiotiká, aby boli účinné aj v budúcnosti. Užívajte ich celú dobu, tak ako vám bolo odporučené lekárom a v predpísanom dávkovaní počas dňa. Schému užívania svojvoľne  neupravujte a najmä neskracujte. Ak je to možné, zabráňte infekcii vhodným očkovaním.

Užívajte antibiotiká zodpovedne

Ak budeme antibiotiká ďalej užívať v takejto miere, Európa môže čeliť návratu do doby pred objavením antibiotík, keď boli príčinou smrti bežné bakteriálne infekcie, napríklad zápal pľúc. Úspešné kampane na informovanie verejnosti, ktoré sa už uskutočnili v niektorých krajinách, viedli k zníženiu spotreby antibiotík.

Každý môže zohrať dôležitú úlohu pri znížení antibiotickej rezistencie. Z údajov Európskej siete pre sledovanie antimikrobiálnej rezistencie vyplýva, že existuje gradient sever-juh s nízkou mierou v škandinávskych krajinách a v Holandsku a s vysokou mierou v južnej Európe. Krajiny s nižšou mierou rezistencie majú zvyčajne nižšiu spotrebu antibiotík, kým krajiny s vyššou mierou antibiotickej rezistencie používajú viac antibiotík.

Nevhodné používanie antibiotík je celosvetový problém. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala globálnu stratégiu a usmernenia na pomoc krajinám pri vytváraní systémov na monitorovanie antibiotickej rezistencie a na zavedenie účinných postupov (napríklad opatrenie, na základe ktorého je možné antibiotiká kupovať len na lekársky predpis). Hoci ľudia v rozvojových krajinách stále zomierajú, pretože nedostávajú dostatočnú antibiotickú liečbu, antibiotická rezistencia vyplývajúca z nevhodného používania antibiotík vyvoláva obavy na každom kontinente.

Uzdravenie vyžaduje čas

Spĺňanie každodenných povinností počas choroby môže byť zdrojom stresu, najmä ak máte určité príznaky prvý raz. Nájsť si vhodný čas na návštevu lekára môže byť komplikované, finančne aj časovo náročné. Ak budete vedieť, ako zmierniť príznaky, môžete sa lepšie vyrovnať s ochorením. Zistite, ako sa môžete o seba postarať bez antibiotík. V prípade väčšiny ochorení sa ochorenie zlepší po dvoch týždňoch. Ak príznaky pretrvávajú alebo ak máte akékoľvek otázky, porozprávajte sa so svojím lekárom.


Prečítajte si tiež:

Ako dobehnúť chrípku, aby ona nedobehla nás?

Prečo je dôležité chrípku vyležať?

Ako si upraviť jedálniček pri chrípke?


Väčšina antibiotík, 80%, sa pacientom na Slovensku predpíše v ambulanciách. Znižovanie predpisovania antibiotík pri chorobách, na ktoré neúčinkujú, môže prispieť k znižovaniu rezistencie baktérie. V rámci znižovania preskripcie antibiotík je preto povinnou výbavou pediatrov prístroj pre stanovenie C reaktívneho proteínu (CRP).

Vyšetrenie je jednou z možností, na základe ktorých sa môže lekár rozhodnúť pre liečbu pacienta antibiotikami. Prístroj je povinný aj pre všeobecných lekárov pre dospelých, vyšetrenia však hradí iba jedna z troch zdravotných poisťovní.

Strata účinnosti antibiotík je celosvetový problém, predstavuje reálnu hrozbu vo verejnom zdravotníctve. Odolnosť baktérií voči používaným antibiotikám narastá rýchlejšie, ako sú zavádzané nové antibiotiká do klinickej praxe.


 
Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.