Farba na tetovanie a permanentný make-up - Nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie a permanentný make-up v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1944/ 14
názov: farba na tetovanie – True Black
značka: Intenze
výrobná dávka/typ: Lot: SS163, Batch # BK101/MX40, EXP: 09/30/18
krajina pôvodu: USA
popis: 29,6 ml, plastová fľaška, viď obrázok

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/1944_foto1_big.jpg)
Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (4,89 mg. kg-1 ) a benzo[a] pyrénu (0,016 mg. kg-1 ).

2. hlásenie č. 1958/ 14
názov: farba na permanentný make-up – EYES black intense
značka: LCN
výrobná dávka/typ: 32314, Article No 14456-01
krajina pôvodu: Nemecko
popis: 10 ml, plastová fľaška zabalená v kartónovom obale, viď obrázok

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/1958_foto1_big.jpg)
Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo niklu (24,1 mg. kg-1).

3. hlásenie č. 1959/14
názov: farby na permenentný make-up – Micro Pigment Cosmetic Color
značka: BioTouch USA
výrobné dávky/typ: 1. BROWN – 044733, 2. RED WINE – 053139, TP 3 TAUPE: 016345
krajina pôvodu: USA
popis: 54 ks, plastové fľašky, viď obrázok

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/1959_foto1_big.jpg)
Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť ťažkých kovov v prekročených povolených množstvách: arzén (8,34 – 17,6 mg. kg-1 ), zinok (301 – 518 mg. kg-1) a nikel (14,3 – 35,9 mg. kg-1).

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránkeEurópskej komisie.