Lesk na pery a farba na tetovanie - Nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1999/ 14
názov: farba na tetovanie – Bluebird black Ink
značka: Waverly Color Company
výrobná dávka/typ: Bluebird black Ink
krajina pôvodu: USA
popis: 12 fluid ounces, plastová fľaška, viď obrázok

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/1999_foto_1_big.jpg)
Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (1,13 mg. kg-1 ). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

2. hlásenie č. 2023/ 14
názov: Chocolate Spinkle Lip Gloss – lesk na pery
značka: NPW
výrobná dávka/typ: 5.060081.144012, 5.060081.144005, 5.060081.143992, 5.060081.144029, 5.060081.144036
krajina pôvodu: Taiwan
popis: 1,6 g malé nádobky s leskami na pery pripomínajúce koláčiky, viď obrázky

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/2023_foto2_1_big.jpg)
[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/2023_foto3_1_big.jpg)
Výrobky nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Kozmetické výrobky sú prezentované ako potraviny (tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie), čím by mohlo dôjsť k zámene za potraviny, v zmysle smernice Rady 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránkeEurópskej komisie.