Box na desiatu Hello Kitty - Nebezpečný výrobok

Dňa 30. 10. 2014 odobrali pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave v predajni ,,HM Tesco Trnava", výrobok: box na desiatu Hello Kitty, Art. Number: 52771, EAN Kód: 8412497527717, Dovozca: STOR S.L. Paseo General Martinez Campos 53, 280 10 Madrid, Spain, pôvod Čína.

Vzorka bola laboratórne vyšetrená v akreditovanom Špecializovanom laboratóriu RÚVZ so sídlom v Poprade, pričom box na desiatu – fľaša nevyhovela v parametri: vyluhovateľnosť pigmentov a farbív v 1., 2., a 3. výluhu vzorky do použitých potravinových simulátorov – deionizovaná voda, 3 % kyselina octová a 50 % etanol a v senzorickom hodnotení 1., 2. a 3. výluhu vzorky do modelového potravinového simulátora: deionizovaná voda (modeluje nealko nápoje, nekyslé potraviny, mliečne výrobky, čerstvé mäso) za podmienok testu nespĺňa požiadavky platnej legislatívy (nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami).

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/19-12-2014_1_big.jpg)