Výživový doplnok BlackBombs - Nebezpečný výrobok

Dňa 6. 2. 2015 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané výstražné oznámenie č. 2015.0019 - nepovolená látka metyl-synefrín vo výživovom doplnku z USA.

Názov a označenie výrobku: BlackBombs thermogenic fat burner, pôvod USA, balenie: plastová nádoba, výživový doplnok vo forme prášku, 300 g, vyrobené pre Dorian Yates Nutrition Inc., (US), dátum spotreby: 31. 3. 2017.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.