Je vekový rozdiel vo vzťahu problém?

Keď sa pýtali 70 ročného multimilionára na jeho manželstvo s 18 ročnou kráľovnou krásy a čo bude robiť, keď bude mať on 80 rokov a manželka 28 rokov, či mu to nebude vadiť, odpovedal: „Nemám s tým problém, zase sa môžem oženiť s inou 18 ročnou“.

Vekový rozdiel vo vzťahu Zdroj foto: Shutterstock.com

V otázke vekových rozdielov má spoločnosť často problém. Spoločnosť často sama so sebou bojuje, aby dokázala prijať takýto druh vzťahu. Vekový rozdiel medzi partnermi je vnímaný ako jeden z dôležitých prediktorov úspechu vzťahu či manželstva. Platí, že čím si je pár vekovo bližší, tým je väčšia šanca vyhnúť sa rozchodu.

Výskumy a štatistiky

Podľa výskumov vekových rozdielov partnerov percento pravdepodobnosti rozchodu sa vyšším vekovým rozdielom zvyšuje. Zatiaľ čo vekový rozdiel jedného roka medzi partnermi skrýva 3-percentnú šancu na rozchod, 5-ročný rozdiel má 18-percentnú šancu a 10-ročný rozdiel dokonca až 39-percentnú pravdepodobnosť rozchodu. V prípade 20-ročného rozdielu je pravdepodobnosť rozchodu 95-percentná. Samozrejme, to, že je partner či partnerka o 15 rokov starší/ia ešte automaticky neznamená, že je to zlé znamenie samo osebe či osudové určenie podľa štatistiky. Vekový rozdiel partnerov ovplyvňuje jeho dlhodobú perspektívu. Akýkoľvek rozdiel vo veku partnerov vyšší nad 15 rokov je veľmi veľký. V prípadoch veľkého generačného rozdielu môže byť starší partner pod neustálym tlakom. Na začiatku môže byť vzťah vzrušujúci, ale z dlhodobého hľadiska je vzťah priamo ovplyvnený sebavedomím a sebahodnotením partnera. Obava z toho, že mladší partner odíde zo vzťahu, môže prispieť k rozpadu vzťahu. Názory sa samozrejme rôznia.

Čítajte viac: 10 rád pre dobre fungujúci vzťah

Ideálny partner

Najvhodnejší vekový rozdiel je uvádzaný približne 4,4 roka. Na druhej strane mnoho ľudí tvrdí, že ideálny vekový rozdiel medzi pármi, ktorý by zaručil jeho trvanie neexistuje. Ako ideálnejší vzorec uvádzajú mnohí vzťah medzi starším mužom a mladšou partnerkou. Častým dôvodom tohto výberu bola finančná stabilita - čo však nemusí byť pravda vo všetkých prípadoch. Vekový rozdiel znamená rozdiel v životných skúsenostiach a kultúrnych preferenciách.

Niektorí ľudia vyhľadávajú vekovo rozdielnych partnerov z dôvodu zažitia niečoho nového alebo nájdenie si partnera, ktorý je zrelší a sofistikovanejší ako rovesníci. Ako problém sa však môže ukázať to, že ľudia rôznych generácií môžu mať rozdielne kultúrne preferencie a hodnoty, úplne opačné vnímanie a chuť čo sa týka hudby a filmov a pod., dokonca priateľov a môžu mať rôzny prístup k svojmu sexuálnemu životu.


Potrebujete poradiť v oblasti psychológie, manželstva a vzťahov? Obráťte sa na našu poradňu v sekcii Psychológia.


Na druhej strane, vekom sa na rozdiel od mladých ľudí, okruhy rozširujú a prechádzajú cez viaceré generácie a do popredia vystupujú viac osobné hodnoty a životný štýl než to, ako sú si partneri vekovo rozdielni. Avšak stále platí, veľký generačný rozdiel je menej vhodný na celoživotný vzťah.

Čítajte viac: Partner na úrovni

Prečo preferujeme mladších / starších partnerov?

Preferencia mladších žien starším mužom je možnosť mať viac detí, prezentovať sa, návrat do mladosti. Čo sa týka mladších žien, tie hľadajú starších mužov kvôli tomu, že sú emocionálne zrelší, majú viac finančnej slobody a majú stabilnejšiu a lepšiu kariéru, čo im umožňuje viac sa venovať vzťahu a otcovstvu. A zasa mladší muži v dnešnej dobe napríklad zisťujú, že staršie ženy sú schopnejšie zvládnuť množstvo úloh a pozícií a sú zodpovednejšie, čo z nich robí atraktívne a fascinujúce. Jednoducho sú pre nich bezpečnejšou voľbou. A nakoniec ženy, ktoré sú 10 a viac rokov staršie ako ich partner sa vyjadrujú, že sú spokojnejšie vo vzťahu ako ženy rovnakého alebo mladšieho veku ako ich partner. Čomu sa dá vďačiť za tento úspech? Je to pripisované vitalite, ktorú mladší muž prináša do ich vzťahu a zrelosť a sebadôvera, ktorú muž získava od svojej staršej polovičky. A tiež, bez ohľadu veku, muži sa zdajú byť silnejšie priťahovaní do tohto druhu vzťahu na začiatku hlavne z dôvodu fyzickej príťažlivosti. Vzostup vzťahov staršia žena a mladší muž tiež podporuje rešpekt ku kráse staršej ženy a jej aktívnej roly a sily v spoločnosti.

Čítajte viac: Väzba matka-syn, otec-dcéra: Ako naozaj vplýva na náš partnerský vzťah?


Použitá literatúra:

  • 1. FIELDING S.: Does age difference matter in a relationship? Ninemsn [online]. Dostupné na internete: http://health.ninemsn.com.au/sex/relationships/691136/mind-the-gap
  • 2. MEHTA V.: When It Comes To Dating, Do Age Differences Matter? Psychology Today [online]. Dostupné na internete: https://www.psychologytoday.com/blog/head-games/201308/when-it-comes-dating-do-age-differences-matter
  • 3. VILLINES Z.: 5 Considerations for Relationships with a Big Age Difference. GoodTherapy [online]. Dostupné na internete: http://www.goodtherapy.org/blog/five-considerations-for-relationships-with-big-age-difference-0910138