Parodontitída – jeden z najčastejších problémov u dospelých

Ochorenia parodontu sú stále aktuálnym problémom v stomatológii. Po zubnom kaze je totiž druhou najčastejšou príčinou straty zubov práve parodontitída. Po päťdesiatke je počet zubov stratených kvôli tomuto ochoreniu podstatne vyšší ako strata zubov z iných príčin.
zuby
Ide o **ochorenia závesného systému zuba** a najčastejšou príčinou býva bakteriálny zápal zapríčinený periopatogénnymi kmeňmi obsiahnutými v zubnom povlaku. Kontrolované štúdie, ktoré hlbšie osvetľujú vplyv plaku na vznik zápalových parodontopatií, ukázali, že **pri vynechaní zubnej hygieny sa prvé znaky zápalu ďasna, objavujú už počas troch dní.** Po piatich až siedmich dňoch nastupuje chronický zápal ďasna a pri dlhšom trvaní môže zápal postihnúť celý závesný aparát, kedy dochádza i k úbytku kosti až vypadnutiu postihnutých zubov. Liečba čisto reštauračného charakteru, ktorá neodstraňuje príčiny nemôže tento východzí stav zmeniť.

Prevencia

Jedným zo základných pilierov prevencie orálneho zdravia a liečby jednotlivých štádií ochorenia je systematická starostlivosť a správna motivácia jedinca k starostlivosti o chrup a správna inštruktážústnej hygieny. Samozrejmosťou by mala byť kontrola správnych hygienických návykov jedinca, pravidelné prehliadky a poradenstvo u stomatológa.

Vedeli ste?

Špinavé zuby: Škodíte mozgu a môžete ohlúpnuť!

Gingivitída

Je prvým stupňom zápalu ďasna. Nedochádza ešte k deštrukcii podporných tkanív parodontu – závesného aparátu zuba.

Parodontitída

parodontitída

Je chronický zápal, ktorý postihuje všetky tkanivá parodontu. Postupuje od ďasna smerom ku koreňu zuba a porušuje úpony závesného aparátu zuba. Výsledkom je tvorba parodontálneho vačku, rozpúšťanie alveolárnej kosti a v hlavnom štádiu kývavosť zubov. Neliečená parodontitída vedie k predčasným stratám zubov a vo veku nad 40 rokov je prevalencia viac ako 50%. Z Histologického hľadiska má štyri štádiá:

  • inciálna a včasná lézia sú popisované ako klinicky manifestný akútny zápal ďasien
  • etablovaná lézia zodpovedá chronickému zápalu ďasien
  • pokročilá lézia predstavuje prechod medzi chronickým zápalom ďasien a parodontitídou
  • parodontitída - zápal celého závesného aparátu zubov.

Liečba

zubár

Treba zdôrazniť, že pokým je zápalom postihnuté len ďasno a nie celý závesný aparát zubov, nedochádza k trvalému poškodeniu a tento stav je reverzibilný – čiže zvratný.

Gingivitída a parodontitída sú primárne podmienené baktériami. Liečba preto musí byť prirodzene primárne anti-infekčná.

Máte problémy so zubami alebo potrebujete získať informácie tejto oblasti? Navštívte našu zubnú poradňu a pýtajte sa odborníka.

Redukcia alebo eliminácia následkov infekcie pozostáva väčšinou z mechanického ošetrenia postihnutých zubov, povrchu koreňa a mäkkých tkanív. V praxi to teda znamená, že jedinec navštívi dentálnu hygieničku. Tá mu vysvetlí ako správne odstraňovať povlak zo všetkých zubných plôch dostupnými pomôckami ústnej hygieny a predchádzať tak hromadeniu baktérii v okolí ďasna a následnému zápalu ďasien a tvoreniu zubného kameňa. Taktiež je dôležité odstránenie už vytvoreného zubného kameňa a vyhladenie a vyleštenie zubov, aby čistenie zubov a odstraňovanie povlaku zo zuba bolo čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.


Buďte informovaní o všetkom, čo Vás zaujíma. Čítajte novinky a zaujímavosti z oblasti zdravia, krásy a životného štýlu.