Parodontitída – jeden z najčastejších problémov u dospelých

Ochorenia parodontu sú stále aktuálnym problémom v stomatológii. Po zubnom kaze je totiž druhou najčastejšou príčinou straty zubov práve parodontitída (nesprávne označovaná aj ako paradentóza). Po päťdesiatke je počet zubov stratených kvôli tomuto ochoreniu podstatne vyšší ako strata zubov z iných príčin.

Pri parodontitíde (zaužívaný, ale nesprávny názov je paradentóza) ide o ochorenia závesného systému zuba a najčastejšou príčinou býva bakteriálny zápal zapríčinený periopatogénnymi kmeňmi obsiahnutými v zubnom povlaku. Kontrolované štúdie, ktoré hlbšie osvetľujú vplyv plaku na vznik zápalových parodontopatií, ukázali, že pri vynechaní zubnej hygieny sa prvé znaky zápalu ďasna, objavujú už počas troch dní. Po piatich až siedmich dňoch nastupuje chronický zápal ďasna a pri dlhšom trvaní môže zápal postihnúť celý závesný aparát, kedy dochádza i k úbytku kosti až vypadnutiu postihnutých zubov. Liečba čisto reštauračného charakteru, ktorá neodstraňuje príčiny nemôže tento východzí stav zmeniť.

Prevencia

Jedným zo základných pilierov prevencie orálneho zdravia a liečby jednotlivých štádií ochorenia je systematická starostlivosť a správna motivácia jedinca k starostlivosti o chrup a správna inštruktáž ústnej hygieny. Samozrejmosťou by mala byť kontrola správnych hygienických návykov jedinca, pravidelné prehliadky a poradenstvo u stomatológa.


Vedeli ste?

Špinavé zuby: Škodíte mozgu a môžete ohlúpnuť!


Gingivitída

Je prvým stupňom zápalu ďasna. Nedochádza ešte k deštrukcii podporných tkanív parodontu – závesného aparátu zuba.

Parodontitída

Je chronický zápal, ktorý postihuje všetky tkanivá parodontu. Postupuje od ďasna smerom ku koreňu zuba a porušuje úpony závesného aparátu zuba. Výsledkom je tvorba parodontálneho vačku, rozpúšťanie alveolárnej kosti a v hlavnom štádiu kývavosť zubov. Neliečená parodontitída vedie k predčasným stratám zubov a vo veku nad 40 rokov je prevalencia viac ako 50%.

Z histologického hľadiska má štyri štádiá:

  1. inciálna a včasná lézia sú popisované ako klinicky manifestný akútny zápal ďasien
  2. etablovaná lézia zodpovedá chronickému zápalu ďasien
  3. pokročilá lézia predstavuje prechod medzi chronickým zápalom ďasien a parodontitídou
  4. parodontitída - zápal celého závesného aparátu zubov

Liečba v praxi

Treba zdôrazniť, že pokým je zápalom postihnuté len ďasno a nie celý závesný aparát zubov, nedochádza k trvalému poškodeniu a tento stav je reverzibilný – čiže zvratný.

Gingivitída a parodontitída sú primárne podmienené baktériami. Liečba preto musí byť prirodzene primárne anti-infekčná.

Štádiá parodontitídy , paradentozy

Štádiá parodontitídy | Zdroj: Shutterstock.com

Redukcia alebo eliminácia následkov infekcie pozostáva väčšinou z mechanického ošetrenia postihnutých zubov, povrchu koreňa a mäkkých tkanív. V praxi to teda znamená, že jedinec navštívi dentálnu hygieničku. Tá mu vysvetlí ako správne odstraňovať povlak zo všetkých zubných plôch dostupnými pomôckami ústnej hygieny a predchádzať tak hromadeniu baktérii v okolí ďasna a následnému zápalu ďasien a tvoreniu zubného kameňa. Taktiež je dôležité odstránenie už vytvoreného zubného kameňa a vyhladenie a vyleštenie zubov, aby čistenie zubov a odstraňovanie povlaku zo zuba bolo čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.


Vedeli ste?

Špinavé zuby: Škodíte mozgu a môžete ohlúpnuť!