Nielen pre spevákov. O hlas sa treba starať!

Od roku 2003 patrí na Slovensku 16. apríl Svetovému dňu hlasu. Nezanedbávate ten svoj?
Zdroj foto: Shutterstock.com
Celosvetovo bol tento deň vyhlásený v roku 1999 v Brazílii, na základe iniciatívy miestneho otorinolaryngológa. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je **uvedomenie si svojho vlastného hlasu a nezanedbávanie prevencie rôznych hlasových porúch**.

Ľudia dokážu prostredníctvom hlasu vyjadrovať svoje myšlienky, nápady a emócie. Hlas je akustickým základom ľudskej reči a spevu. Základný tón, ktorý určuje, akým vysokým hlasom hovoríme, vzniká v hrtane rozkmitaním hlasiviek prúdom vzduchu smerujúceho z pľúc. Následne sa zosilňuje v rezonančných dutinách hrudníku a hlavy. Hlas nevzniká jednoduchým vydýchnutím vzduchu, ale tým, že vzduch naráža na priedušnicu.

Pre zdravie a kvalitu hlasu je dôležitá pravidelná starostlivosť a prevencia počas celého roka. Svetový deň hlasu však nabáda k ešte dôraznejšiemu uvedomeniu si jeho dôležitosti, obzvlášť v prípade, ak ste už spozorovali, že s ním nie je niečo v poriadku. 1. internetová klinika www.klik-klinik.sk a jej odborníci sú vám preto k dispozícii a radi vám poradia a odpovedia na všetky vaše otázky.

Kto sa zaoberá hlasom?

Medzi špecialistov, ktorý liečia poruchu hlasu - dysfóniu patria otorinolaryngológovia (ORL), odborníci zaoberajúci sa ušno-nosno-krčnými ochoreniami. Toto ochorenie je charakteristické zmenou jednej alebo viacerých charakteristík hlasu – čistota, zvučnosť, poloha pri reči, rozsah, dynamika či schopnosť vydržať hlasovú záťaž. Poradia vám aj v prípade straty hlasu, pretrvávajúcej mutácie a rôznych porúch súvisiacich s hormonálnymi alebo neurologickými ochoreniami.

Niektorí otorinolaryngológovia, sú zároveň aj odborníkmi v oblasti foniatrie, ktorá sa špecializuje na diagnostiku a liečbu porúch interpersonálnej komunikácie, ktoré sú spôsobené poruchami sluchu, hlasu a reči. Pri foniatrickom vyšetrení hlasu sa posudzujú poruchy hlasu v rodine, alergie, hormonálne zmeny, prekonané operácie a úrazy, vplyv pitia alkoholu, kávy a fajčenia, hlasová záťaž, úroveň znečistenia prostredia a pod., aby bolo možné stanoviť najlepšiu metódu liečby.

Logopédi sa zaoberajú diagnostikou a liečbou narušenej komunikačnej schopnosti. Ich zámerom je zabezpečiť rozvoj správneho vývinu reči, predchádzanie vzniku a liečba porúch a chýb reči, medzi ktoré môžeme napríklad zaradiť narušenie článkovitosti alebo plynulosti reči, narušený vývin a zvuk reči, poruchy hlasu a iné.

Textová Inzercia

Kniha Uzemneni
VIDEJKO ako sa ZBAVIŤ VÍROV a BAKTÉRIÍ

MUDr. Andrea Steinerová - frekvenčná terapia - Liečba budúcnosti

Kniha Uzemneni
NAJLEPŠIE VIDEJKO AKO SI ZLEPŠIT ZDRAVIE

UZEMNENIE - zdraviu prospešný objav všetkých dôb. NAČERPEJTE ENERIGIU A SILU ZEME.

Najčítanejšie články