Nervy pod dohľadom odborníkov

Nervovú sústavu človeka tvoria nervové bunky - neuróny alebo bunky nervových orgánov. Je najdokonalejšou regulačnou sústavou, ktorá spája všetky tkanivá a orgány v tele.
Zdroj foto: Shutterstock.com
Vďaka receptorom dokáže prijímať informácie z vonkajšieho aj vnútorného prostredia, spracovávať ich a vytvárať signály, ktoré privádza k jednotlivým orgánom. Koordinácia všetkých činností orgánov a častí tela je teda v kompetencii nervovej sústavy. Delí sa na centrálnu nervovú sústavu a periférnu nervovú sústavu.

Centrálna nervová sústava (CNS), nazývaná tiež ústredná, pozostáva z dvoch základných častí, a to mozgu a miechy. Zabezpečuje riadenie motorických reakcií organizmu, koordinuje pohyb a rovnováhu, nesie centrá životne dôležitých funkcií – krvný obeh, dýchanie, hlad, smäd, závisí od nej pamäť, učenie a celé vedomie človeka.

Periférna nervová sústava (PNS) je tvorená nervami, ktoré sídlia alebo zasahujú mimo CNS. Prenáša signály z CNS k výkonným orgánom a naopak a nie je chránená kosťou, čo ju robí citlivejšou voči rôznym poraneniam. Podľa toho, z ktorej časti CNS vychádzajú periférne nervy, sa delia na hlavové, ktoré riadia svaly na hlave a krku a miechové, ktoré ovládajú kostrové svaly, hladké svalstvo a žľazy.

Medzi nervové ochorenia môžeme zaradiť napríklad poruchy citlivosti, brnenie, svalová slabosť a ochablosť, čiastočné alebo úplné ochrnutie, zápaly nervov, degeneráciu nervových centier, roztrúsenú sklerózu známu tiež ako skleróza multiplexa mnohé ďalšie ochorenia. Ich liečbou sa zaoberajú neurológovia a v prípade operačných zákrokov aj neurochirurgovia.

V internetovej klinike Klik-Klinikmáte k dispozícii viacerých odborníkov z oblasti neurológie, pediatrickej neurológie (preklik https://klinika.zdravie.sk/konzultacie/zoznamlekarov/1/?), pediatrickej neurológie a neurochirurgie, ktorých môžete požiadať o radu, v prípade, že si neviete poradiť so svojím zdravotným problémom alebo chcete poznať ich názor na vašu diagnózu.


Čítajte ďalej:

Ako prebieha neurologické vyšetrenie?