Skleróza multiplex

Sclerosis multiplex (roztrúsená mozgomiechová skleróza) je závažné chronické ochorenie, ktoré je veľmi variabilné príznakmi, formou, priebehom. Je liečiteľné, ale špecifický liek na vyliečenie dnes ešte nepoznáme.

Sclerosis multiplex je najčastejšie ochorenie centrálneho nervového systému.

Definícia

Sclerosis multiplex (roztrúsená mozgomiechová skleróza) je závažné chronické ochorenie, ktoré je veľmi variabilné príznakmi, formou, priebehom. Je liečiteľné, ale špecifický liek na vyliečenie dnes ešte nepoznáme.

Výskyt

 • Postihuje osoby najmä v produktívnom veku (20-40 rokov)
 • Častejšie sa vyskytuje u žien výskyt ochorenia sa zvyšuje vzdialenosťou od rovníka
 • Na Slovensku je asi 5 000 osôb so sclerosis multiplex

Príčiny

Presnú príčinu nepoznáme. Predpokladá sa multifaktoriálna etiológia: spoluúčasť prekonanej vírusovej infekcie, vplyvu faktorov vonkajšieho prostredia a poruchy imunity genetický predisponovaných osôb.

Charakteristika

Sclerosis multiplex je ochorenie bielej hmoty centrálneho nervového systému. Chorobný proces spôsobí poškodenie myelínových obalov nervových vlákien, tzv. demyelinizáciu, ktorá je sprevádzaná zápalovou reakciou. Myelín slúži na zrýchlenie prenosu informácií nervovými vláknami medzi mozgom, miechou a ostatnými časťami tela. Keď je myelín poškodený, informácie prebiehajú pomalšie alebo nesprávne, poškodené oblasti tkaniva sa volajú plaky alebo lézie.

Príznaky

Prejavuje sa akútnym alebo subakútnym výskytom širokého spektra neurologických príznakov, ktoré odzrkadľujú ložiská poškodeného myelínu: poruchy zraku, motoriky, citlivosti, stability, koordinácie, kognitívnych funkcií, reči, sfinkterov. Neurologické príznaky sa vyskytujú samostatne alebo kombinovane a sú obvykle sprevádzané únavou.

Priebeh

 • atakovite remitujúci (obdobie zhoršenia sa striedajú s remisiou zlepšením)
 • primárne progresívny (od začiatku postupný náraz ťažkosti)
 • sekundárne progresívny (po začiatočnom období atakov remisií, dochádza postupne k zhoršovaniu).

Diagnostika

 • podrobná anamnéza (história) ochorenia
 • dôkladné neurologické vyšetrenie
 • pomocné vyšetrenia: magnetická rezonancia, vyšetrenie likvôru, vyšetrenie evokovaných potenciálov, imunologické vyšetrenie

Prognóza

Sclerosis multiplex je hlavnou príčinou netraumatickej invalidity mladých osôb.

 • 80% pacientov má atakovito remitujúcu formu
 • 50% z nich má rozvoj sekudárne progresívnej formy s trvalým neurologickým deficitom v priebehu 15 rokov
 • po 10 rokoch trvania ochorenia je zamestnaných len 20-30% pacientov

Liečba

Hlavné ciele liečby:

 • liečba ataku (napr. kortikoidy)
 • redukcia počtu atakov spomalenie progresie ochorenia (interferóny, glatirameracetát)
 • liečby príznakov