Nástroje na grilovanie - nebezpečný výrobok

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie č. 2015.0988 – migrácia niklu z nástrojov na grilovanie pôvodom z Číny.

Názov a popis výrobku: 3 dielny set nástrojov na grilovanie „Best Choice“, výrobca: House Helper Intl. Trade Co, LtD (China), vývozca: Best Choice CO. (Hong Kong), EAN: 4326470420930, č. 42093.

Uvedený výrobok nevyhovuje požiadavkám nariadenia ES č. 1935/2004. V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.