Zázračný minerálny roztok - nebezpečný výrobok

Dňa 30. 7. 2015 bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) upozornený na ponúkanie výrobku, podľa charakteru sa pravdepodobne jedná o výživový doplnok.
Ide o výrobok s názvom **MMS „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“,** ktorý je predávaný prostredníctvom internetových stránok: a [www.mmskvapky.sk](http://www.mmskvapky.sk/).

Umiestnenie výrobku MMS na trh v Slovenskej republike nebolo oznámené Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade so všeobecnou ohlasovacou povinnosťou podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“).

V prípade, že sa jedná o výživový doplnok - jeho hlavná zložka „MMS“ (čo je podľa uvedenia na predmetných webových stránkach chloritan sodný) je nepovolená chemická forma, nakoľko vo výživových doplnkoch (aj v iných potravinách) možno použiť len tie formy minerálnych látok, ktoré sú uvedené v Prílohe II nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov. Výživové doplnky musia zároveň spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy aj požiadavky na zdravotnú bezpečnosť, zloženie a označovanie podľa ustanovení siedmej hlavy Potravinového kódexu SR - výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 16826/2007 – OL - Potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení.

V súlade s § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 152/1995 Z.z. je zakázané na trh umiestňovať potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom. Klamlivým spôsobom ponúkania potravín na spotrebu je ústna alebo písomná informácia o potravine oznamovaná predávajúcim spotrebiteľovi, ktorá je nepravdivá, zavádzajúca alebo skresľujúca.

V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedených potravín, je povinné dodržiavať požiadavky nariadenia EP a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom znení, ktoré sa uplatňuje od 1. júla 2007.

ÚVZ SR postúpil dňa 31. 7. 2015 uvedený podnet na prešetrenie miestne príslušnému orgánu verejného zdravotníctva – Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hl. mesto so sídlom v Bratislave.

Zároveň uvádzame, že FDA (Food and Drud Administration) vydala dňa 30. 7. 2010 varovanie pre konzumentov pred vážnym poškodením zdravia spôsobeným pitím „Miracle Mineral Solution“ (MMS), v ktorom varujú konzumentov pred užívaním „Miracle Mineral Solution“ - roztoku na orálne použitie, známeho tiež pod názvom „Zázračný minerálny roztok“ alebo MMS. Produkt, ak je používaný podľa návodu môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia. V predmetnom stanovisku sa ďalej uvádza, že FDA obdržala niekoľko podnetov od spotrebiteľov o poškodení zdravia v dôsledku použitia predmetného výrobku, vrátane nevoľnosti, vracania a život ohrozujúceho poklesu krvi z dôsledku dehydratácie.

Dňa 13. 10. 2010 ÚVZ SR zverejnil na svojej webovej stránke stanovisko k výrobku MMS, v ktorom odporúčal spotrebiteľom, ktorí majú MMS, že by ho mali okamžite prestať užívať. Zároveň, ako sa uvádza v informáciách na webe, MMS zmiešaný v presnom pomere s obyčajnou kyselinou citrónovou uvoľňuje po dobu 12 hodín v ľudskom tele určité množstvo chlórdioxidu, tento podľa toxikologického hodnotenia EPA (U.S. Environmental Protection Agency) zo septembra 2000 spôsobuje poruchy vývoja nervovej sústavy a nie je možné vylúčiť genotoxicitu. Z uvedeného dôvodu sú opatrenia prijímané orgánmi úradnej kontroly s cieľom ochrany zdravia oprávnené.

Na základe vyššie uvedeného opätovne upozorňujeme spotrebiteľov, aby výrobok MMS „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“ nekupovali a už zakúpený výrobok nepoužívali.

Lavega

Nepovolena latka??? Prečo sa potom používa na vyrobu bazenovej chemie a dezinfekcie???? Farmaceitucká mafia zakročila....

RNG

Nuz kedze sa vobec nejedna o potravinovy doplnok, ale silnu oxidacnu chemikaliu, hygienicky ustav ju moze podla platnych zakonov zakazat, co aj spravil promptne, lebo nie ze by to bolo nebezprecne pre ludi, hoci mnohi z toho mozu mat reakciu, najma uhynovu/herxheimerovu, lebo to vytlcie kopy mikrobov naraz, ale ze to konkuruje hromade liekov, tj znizuje prijmy farmacie. Ja osobne si to nechavam ako poslednu rezervu, ked mi nezaberu dostatocne povolene potravinove doplnky, tak siahnem aj na oxidacne chemikalie, ako peroxid vodika, chlornany aj chloritany.Dokonca pripadne aj ozonizaciu, co dnes vyuzivaju aj lekari na Slovensku, avsak velmi limitovane.Tiez na h7yperbaricku oxidacnu komoru, co na Slovensku pouzivaju extremne limitovane, dokonca je ich tam len zopar.
Co sa tyka liekov schvalenych na trhu, vacsina z nich ma aj velmi vazne postranne ucinky, dokonca vcitane smrti. Tak sa postupne stalo normalom, ze smrt v dosledku predpisovych liekov sa postupne vybudovala az tesne za porazkami, infarktami a rakovinami.
A tu hovorime o smrti, nie o nejakej docasnej nevolnosti, co spomina dr Rovny....