Farby na tetovanie - nebezpečný výrobok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – farby na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1199/ 15

názov: farba na tetovanie – Light red
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: 3858 A Light Red, Batch# 64 E06, Lot# 64, Use by: 03/05/18
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Terry Walker, 7981 Lochlin Drive, Brighton, Mi 48116, United States
popis: 30 ml, bezfarebná plastová fľaša, viď obrázok

**Vo výrobku bolo zistené prekročené povolené množstvo niklu (11 +/- 1,5 mg. kg-1).**

2. hlásenie č. 1228/ 15

názov: farba na tetovanie – Nuclear Green
značka: Eternal Ink
výrobná dávka/typ: Nuclear Green – FAB: 2015, 03.02.15, dátum spotreby: 03.02.2018
krajina pôvodu: USA
výrobca: Eternal Ink, Terry Walker, 7981 Lochlin Drive, Brighton, MI 48116, United States
popis: 30 ml, bezfarebná plastová fľaša, viď obrázok

**Vo výrobku bola zistená prítomnosť bária (6200 mg. kg-1) a stopové množstvo CMR látok (o-toluidine a o-anisidine).**

Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.