Nebezpečná kuchynská pomôcka - nebezpečný výrobok

Dňa 6. 10. 2015 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2015.1248 zaslané varovné oznámenie o migrácii primárnych aromatických amínov z plastovej metly na šľahanie z Číny, ktoré do systému RASFF zaslala Česká republika.
[[
](images/library_original/nebezpecne_vyrobky/kuchynska-pomocka-1_15-10-2015_max.jpg)
Jedná sa o výrobok: **Plastová metla na šľahanie Akcent, značky BANQUET FOR YOUR HOME**, 32,5 cm, pripevnená na papierovú podložku s informáciami o šarži: Item: nr: 28AU010B08, ID nr: 07-2014/14HF3035, čiarový kód: 8591022330920, výrobca: Yangjiang Tansung Industrial Co., Ltd., Čína, dovozca do EÚ: VETRO-PLUS a. s., Vocelova 1176/6, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, IČO: 632 17 180, distribútor v SR: Vetro-plus, s. r. o., Hviezdoslavova 33, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 410 896.

Nakoľko predmetný nebezpečný výrobok bol dodaný viacerým odberateľom na území Slovenskej republiky ako napríklad: Möbelix SK, s. r. o. (predajne v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove), Kika Nábytok Slovensko s. r. o., Bratislava, CKD market, s. r. o., Trnava, v počte spolu 224 kusov v mesiacoch február až august 2015, odporúčame spotrebiteľom, aby plastovú metlu na šľahanie Akcent, značky BANQUET FOR YOUR HOME nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a vrátili ho späť do miesta predaja.