Maskara - nebezpečný kozmetický výrobok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásil do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolný orgán v Rumunsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 1641/ 15

 • názov: MASCARA
 • značka: CANTARE
 • výrobná dávka: 05150141
 • typy výrobkov:
 • 2000 LASH 100 % MASCARA SENSITIVE X4
 • 2000 LASH 100 % MASCARA ULTRA LONG X3
 • 2000 LASH 100 % MASCARA CURLY X3
 • 2000 LASH 100 % MASCARA EXTRA VOLUME X3
 • čiarový kód: 5904215400141
 • krajina pôvodu: neuvedená
 • výrobca: Editt Cosmetics 05-090 Raszyn, Falenty Nowe ul. Falencka 1a, Raszin, Poland
 • popis: 9 ml, plastová tuba rôznych farieb: Sensitive – modrá, fialová tuba, Curly – zelená tuba, Ultra Long – oranžová tuba, Extra Volume – neónovo oranžová tuba, viď obrázok

Kozmetické výrobky - nebezpečné Zdroj foto: www.uvzsr.sk

Podľa zoznamu zložiek sa vo vyššie uvedených výrobkoch nachádza látka isobutylparaben, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1375) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie.