Výživový doplnok - nebezpečný výrobok

Informácia o výživovom doplnku NOXPUMPTM , 450g z USA s nepovolenou novou zložkou Acacia rigidula a nepovolenými zložkami methyl-synephrine a phenethylamine derivát.

Nebezpečné výrobky Zdroj foto: www.uvzsr.sk

Dňa 15. 1. 2016 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2016.0024 zaslané varovné oznámenie o zistení prítomnosti nepovolenej novej zložky potravín Acacia rigidula a nepovolených zložiek methyl-synephrine a phenethylamine derivát vo výživovom doplnku NOXPUMPTM, obchodná značka: DY NUTRITION, 450 g, balenie: plastová dóza, vyrobený v USA pre: Dorian Yates Sports Nutrition Ltd., 16 Temple St., Birmingham, Spojené kráľovstvo, dátum minimálnej trvanlivosti: 5/17, šarža: 14053334.

Nebezpečné výrobky Zdroj foto: www.uvzsr.sk

Výrobok bol v rokoch 2012 až 2015 distribuovaný aj do Slovenskej republiky.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby NOXPUMPTM, 450 g, nekupovali, už zakúpený výrobok nekonzumovali a vrátili ho späť do miesta predaja.