Kozmetické výrobky - nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov a farieb na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Estónsku a v Dánsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 32/16

 • názov: Infinitely Loving Body Lotion Chinese Jasmine – telový lotion
 • značka: SPIRITUAL
 • výrobná dávka/typ: SR 12072 / CHP8633, No: 86330, sarža: No 0919814, EAN: 079245863305
 • krajina pôvodu: USA
 • výrobca: Orly International Inc., 7710 Haskell Avenue Los Angeles, 91406 California, United States
 • popis: 228 ml, fľaša s kartónovým obalom fialovej farby, viď obrázky

Kozmetické výrobky Zdroj: www.uvzsr.sk

Vo výrobku bola zistená prekročená maximálna povolená koncentrácia konzervačnej látky (Methylisothiazolinone), čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 57) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 34/16

 • názov: Tribal Black – čierna farba na tetovanie
 • značka: Starbrite
 • výrobná dávka/typ: 03, lot TBL 1177-5
 • krajina pôvodu: USA
 • výrobca: neznámy
 • popis: plastová fľaška, viď obrázok

Kozmetické výrobky Zdroj: www.uvzsr.sk

Výrobok obsahuje polycyklický aromatický uhľovodík – benzo(a)pyrene (0,5 mg. kg-1).

3. hlásenie č. 35/16

 • názov: Gold label tatoo ink - Mario Light Green – zelená farba na tetovanie
 • značka: Intenze / Mario Barth
 • výrobná dávka/typ: Mario Light Green, Y53W57G4IMX40, lot SS70
 • krajina pôvodu: USA
 • výrobca: neznámy
 • popis: plastová fľaška, viď obrázok

Kozmetické výrobky Zdroj: www.uvzsr.sk

Výrobok obsahuje aromatický amín – o-anisidine (40 mg.kg-1 ).

4. hlásenie č. 36/16

 • názov: farby na tetovanie – Lime Green, Lemon Yellow, Golden Yellow, Golden Rod, Persian Red, Cherry Bomb, Cherry Bomb Mario Gold
 • značka: Intenze
 • výrobné dávky/typy: Lime Green, Y73W121G84IMX40, lot SS201; Lemon Yellow, W102Y68G78IMX40, lot SS163; Golden Yellow, W121Y74, lot SS204; Golden Rod, Y67O60IMX40, lot SS145; Persian Red, W105RD58Y68O61B74, lot SS171; Cherry bomb, M63O61W103RD58IMX40, lot SS163; Cherry Bomb Mario Gold, M63O59W100RD58IMX40, lot SS145
 • krajina pôvodu: USA
 • výrobca: neznámy
 • popis: plastové fľašky, viď obrázky

Nebezpečné výrobky Zdroj: www.uvzsr.sk

Nebezpečné výrobky Zdroj: www.uvzsr.sk

Výrobky obsahujú aromatické amíny (o-anosidine a aniline) a bárium (54000 ppm).

Vyššie uvedené farby na tetovanie nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - ec.europa.eu