Hallux valgus (plurál Halluces valgi)

Ide o štrukturálnu deformitu veľkého palca nohy podmienenú vybočovaním prvej záprstnej kosti smerom k strednej osi tela (t.j. k druhej nohe) a vychýlením palca smerom navonok (t.j. smerom k malíčku). Vychýlenie môže byť rôznej závažnosti a tuhosti, od čoho závisí voľba liečebných postupov.

hallux_palec_vyboceny_11-2-2016_hlavny

Zdroj foto: Shutterstock.com

Sprievodné prejavy a komplikácie

Stupeň deformity je podmienený skrátením šliach priťahujúcich veľký palec smerom k malíčku, predĺžením šliach na strane palca. Zmenou nevhodného ťahu šliach vyosenie palca v jeho základnom kĺbe progreduje, nastáva vykĺbenie sezamských kostí (drobných kostičiek pod pravou záprstnou kosťou), zväčšovanie sa kostného výrastku – exostózy zreteľnej a tlakovo bolestivej na palcovej strane nohy. Bolestivý tlak a kontaktné trenie v obuvi trenie sú spravidla príčinou podráždenia mäkkých tkanív, čo sa prejaví zápalovými zmenami podkožného vačku v oblasti palcového kĺbu (burzitída). Burzitída sa prejavuje začervenaním a opuchom a zhrubnutím kože a podkožia, s bolesťou pri naliehaní obuvi, neskôr aj v pokoji. Hallux valgus sa často kombinuje s poklesom priečnej klenby a deformitou stuhnutím v ohybe kĺbov ďalších prstov – kladivkové prsty. U časti postihnutých vyosenie kostí v kĺbe pokračuje tak, že druhý prst pre nedostatok miesta kríži - prekrýva deformovaný palec (digitus II. supraductus), čo prakticky znemožňuje obúvanie konfekčnou obuvou.


Prečítajte si tiež:

Pri halluxe si môžete pomôcť aj prírodnou cestou

Faktory podporujúce vznik deformity

Neovplyvniteľné faktory:

  • genetické predpoklady

  • hypermobilný terén (voľnejšie väzivové spojenia v kĺboch)

  • pokles priečnej klenby nohy s rozšírením prednej časti nohy

  • reumatické ochorenia

  • stavy po úrazoch nohy

Ovplyvniteľné faktory:

sústavnejšie používanie tesnej, v špici úzkej obuvi, vysokých podpätkov, tesných škrtiacich pančúch či ponožiek.

Prevencia u osôb s genetickou dispozíciou alebo pri menej závažných deformitách

  • primerane priestranná obuv a pančuchy

  • vyhýbanie sa noseniu vysokých podpätkov

  • cvičenia nohy podľa poučenia na rehabilitačnom pracovisku

  • pomôcky pre nohu: mäkké separátory palca – medziprstový klin a gumotextilný korektor halluxa (majú pozitívny podporný vplyv iba na miernym tlakom napraviteľnú deformitu), ktoré možno používať aj v špici priestrannej obuvi

  • plastové korektory palca: pákovým mechanizmom odťahujú veľký palec od susedných prstov, nemajú efekt v obuvi, používajú sa na noc a pri dlhšom sedení naboso

Liečba

Rehabilitačná liečba býva účinná len pri začínajúcich a miernych deformitách. Jej cieľom je v prvom rade nenechať palcový kĺb stuhnúť v nesprávnom - vybočenom postavení a snaha zabezpečiť dobré prekrvenie drobných svalov nohy k zlepšeniu ich funkcie. Pozostáva z opatrení, ktoré realizuje fyzioterapeut, napr. masáže k zlepšeniu prekrvenia svalov a pasívne uvoľňovanie a vyťahovanie palcového kĺbu. Tejpovanie v optimálnom dosiahnuteľnom postavení môže prevádzať skúsený fyzioterapeut a následne poučí o spôsobe správneho tejpovania pacienta. Takisto mu ukáže vhodné cviky k zabezpečeniu pohyblivosti kĺbov chodidla, ako aj k posilňovaniu svalov nohy k udržaniu dobré postavenia pozdĺžnej a priečnej klenby. V rámci liečebnej telesnej výchovy je pacient vedený aj k udržaniu správneho postoja, chôdze a rozloženia svalovej sily pri rôznych denných aktivitách. Bolestivý vyčnievajúci kostný výrastok a zapálený vačok nad ním (burzitída) často dobre reaguje aj na prostriedky fyzikálnej terapie, napr. elektroliečebné metódy ap., čo však nezmenšuje vybočenie palca, takisto ako pomocná liečba protizápalovými masťami a náplasťami alebo odľahčovacími krúžkami okolo bolestivej exostózy. Popri absolvovaní rehabilitačnej liečby je vhodné v kľudovom období, na noc a pri dlhšom sedení požívať ortopedické pomôcky - vyššie uvedené plastové, resp. pevnejšie odťahovače - korektory halluxov. noha_palec_vyboceny_7-2-2016

Zdroj foto: Shutterstock.com

Pri zreteľnejších deformitách sprevádzaných veľkou bolesťou nohy v obuvi i v pokoji a v prípadoch, že deformita znemožňuje obúvanie konfekčnou obuvou je radikálnejším riešením operačná liečba. Keďže jestvuje viacero druhov deformity, ako aj tvarov nohy, vzhľadom k dĺžke záprstných kostí a prstov pacienta, ako aj rozdiely vo veku a nárokoch na zaťažovanie dolných končatín, jestvuje aj viacero typov operácií. Lekár sa pre ne rozhoduje na základe anamnézy, klinického a röntgenologického vyšetrenia, ako aj svojej osobnej skúsenosti s tou-ktorou operačnou metódou. Súčasťou každej operácie je odstránenie exostózy na hlavičke prvej záprstnej (metatarzálnej) kosti a uvoľnenie mäkkých tkanív. Najčastejšie princípy zahŕňajú operácie spojené s pretínaním a naprávaním prvej záprstnej kosti alebo základného článku palca v rôznych úrovniach a typoch fixácie (korekčná osteotomia). Iným možným výkonom je odstránenie bližšej časti palcového kĺbu (resekčná artroplastika), znehybnenenie kostí medzi záprstnou a priehlavkovou kosťou s fixáciou skrutkami alebo dlažkou. V odôvodnených prípadoch sa využíva napravenie palcového kĺbu za cenu jeho znehybnenia (artrodéza). Počet typov operácii je veľmi veľký, z neho vyplývajú rôzne spôsoby operačnej a pooperačnej fixácie a doba, odkedy je možné končatinu naplno zaťažovať.

Cieľom operácie je dosiahnutie a udržanie optimálneho tvaru a funkcie nohy s elimináciou bolesti, čo je však možné len pri svedomitom dodržiavaní následného liečebného režimu vyššie uvedených režimových opatrení.


Prečítajte si aj tento článok:

Pri halluxe si môžete pomôcť aj prírodnou cestou