Kozmetické výrobky - nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 380/16

 • názov: Henna body colour – Cone Henna Paste – henna farba na pokožku
 • značka: Arzoo
 • výrobná dávka/typ: 1) Black outliner, 6281104950079, Batch No. 00010, čierna, 2) Mehndi, 6281104950529, Batch-Nr. 006236 (červená)
 • krajina pôvodu: Pakistan
 • výrobca: Kass & Enterprises, Karachi, Pakistan
 • popis: 35 g, plastová tuba a kartónová škatuľka, viď obrázky

Henna body colour Foto zdroj: www.uvzsr.sk

Vo vyššie uvedených výrobkoch bola zistená prítomnosť látky – phenol (čierna: 3,13% +/- 0,21%, červená: 3,37% +/- 0,22%), čo je v rozpore s prílohou č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1175) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 391/16

 • názov: Children` s make-up set – Sweet Princess – make up pre deti
 • značka: KTN
 • výrobná dávka/typ: ITEM/20251003, WY150254, EAN: 26082424
 • krajina pôvodu: Nemecko
 • výrobca: KTN Dr. Neuberger, D-65185, Wiesbaden, Germany
 • popis: ružová kartónová škatuľka (18 x 13 cm) s jednou priesvitnou stranou. Vo vnútri škatuľky je plastová škatuľka v tvare motýľa, ktorá obsahuje rôzne tiene na oči, lesky na pery, červeň na líčka, jedno zrkadlo a dva štetce, viď obrázok

Children` s make-up set Zdroj foto: www.uvzsr.sk

Vo výrobku sa nachádza látka isopropylparaben, čo je v rozpore s prílohu č. 2 (Zoznam látok, ktoré nesmú byť zložkami kozmetických výrobkov, položka č. 1374) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie - (http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).