Chrbtica

Bolesti chrbtice zvyknú trápiť mnoho ľudí a ich príčina býva častokrát rôzna. Aj z tohto dôvodu je dobré spoznať anatómiu chrbtice a oboznámiť sa, z akých častí sa skladá.

Chrbtica Zdroj foto: Shutterstock.com

Aká je stavba chrbtice?

Chrbtica je zložená zo stavcov, ktorých je spolu 33-34. Krčných stavcov je sedem, hrudných dvanásť, driekových päť, krížových päť, a zrastením kostrčových stavcov, ktorých je 4-5 vzniká kostrč.

Stavec sa skladá z tela stavca, ktoré smeruje dopredu. Medzi dvomi telami stavcov sa nachádza medzistavcová platnička. Zadnú časť stavca tvorí oblúk, ktorý spolu z telom stavca vytvárajú ohraničený otvor. Tento otvor všetkých k sebe priložených stavcov vztvára chrbticový kanál v ktorom sa nachádza miecha. Na oblúku je zhora a dola zárez, ktorý priložením stavcov k sebe vytvára medzistavcový otvor, cez ktoré vystupujú z miechového kanála miechové nervy. K stavcovým oblúkom sú pripojené výbežky, niektoré zabezpečujú pohyblivosť chrbtice vytvorením medzistavcových kĺbov, iné slúžia na pripojenie svalov a väzov.

Prvý krčný stavec nazývaný tiež atlas nemá telo a slúži na kĺbové spojenie s lebkou. Druhú krčný stavec inak nazývaný axis alebo čapovec je zvláštny tým, že z hornej plochy jeho tela vystupuje výbežok takzvaný zub, ktorý sa otáča okolo predného oblúku pravého stavca a zabezpečuje tak otáčavé pohyby hlavy. Na bočných výbežkoch krčných stavcov sa nachádza otvor cez ktorý prechádzajú cievy z mozgu a do mozgu.


Prečítajte si aj:

­Aké sú príčiny bolesti chrbtice?

Hrudné stavce

Hrudné stavce tvoria kĺby s rebrami, čím sa stávajú dôležitou súčasťou hrudného koša a má preto význam pri dýchacích pohyboch.

Krížová kosť

Krížová kosť vzniká zrastaním piatich krížových stavcov, ktoré začína až v puberte. Krížová kosť je u žien kratšia a širšia ako u mužov. Rozdiel je u žien kvôli väčšiemu priestoru pri prechode dieťaťa pôrodnými cestami pri pôrode.

Kostrč

Kostrč vzniká zrastením zakrpatených kostrčových stavcov, z ktorých sa zachovali len telá.

Chrbtica dospelého človeka

Chrbtica dospelého človeka je dvakrát esovito prehnutá. Vytvára krčnú a driekovú lordózu (prehnutie dopredu) a hrudnú a krížovú kyfózu (prehnutie dozadu). Zakrivenia sa vyvíjajú postupne až v období, kedy sa dieťa naučí chodiť. Chrbtica nesie hmotnosť celého tela a prenáša ju cez panvu na dolné končatiny. Hlavne v driekovej oblasti je vystavená veľkým tlakom. Chrbtica je dôležitá pre pohyby hlavy a trupu ako predklon, úklon či otáčanie a držanie vzpriamenej polohy tela.


Prečítajte si aj:

­Aké sú príčiny bolesti chrbtice?

Healthy818

najhoršie su bolesti chrbtice a takmer všetci, čo maju sedavu pracu a sedia na nekvalitnej stoličke, maju malo pohybu trpia na bolesti chrbtice. A pritom stači mat kvalitnu stoličku, občas si zacvičit a aj tak malo velmi pomože