Ako riešiť konflikty na pracovisku?

Konfliktu na pracovisku sa niekedy nedá vyhnúť a namiesto ignorovania ho treba okamžite riešiť. Ako sa správať, keď sa ocitneme v nepríjemnom konflikte, ktorý v nás vyvoláva nervozitu a stres?

Konflik v práci Zdroj foto: Shutterstock.com

Cieľom nie je vyhrať konflikt, ale vyriešiť ho

Pri bežných konfliktoch na pracovisku je treba vedieť, že nemôžeme vyhrať konflikt na pracovisku. Vyhrať konflikt znamená, že sme síce vyhrali, ale konflikt sme nevyriešili a znova sa objaví. Lepšie ako vyhrať konflikt na pracovisku je vyriešiť ho (pre spokojnosť oboch strán). Konflikty patria na pracovisko. Konflikt sa môže dokonca stať začiatkom zaujímavého procesu učenia a dá sa využiť konštruktívne. Nevhodné je mať konflikty, ktoré sú dlho bez zmeny (neriešené). Konflikt je dôležité riešiť skôr ako neskôr, a čím skôr, tým lepšie. Neriešený konflikt sa časom iba zhorší. Dôvod, prečo sa konflikty stupňujú je v to, že ich nikto nerieši. Všetci sa tvária, že všetko je v pohode alebo čakajú, že ich vyrieši niekto iný. Výsledkom je zrútenie komunikácie, nepriateľstvo, odpor, neefektívne tímy, ­stres, nízka produktivita.


Prečítajte si aj:

­Prečo nás rozčuľujú isté typy ľudí?

Ako riešiť konflikty?

Už v prvých štádiách konfliktu je základné pravidlo: pýtajte sa! Ak vás niekto či niečo naštve alebo nerozumiete jeho pohľadu, pýtajte sa. Nepredpokladajte, že to, čo ľudia robia, robia iba preto, aby vás naštvali. Ľudia majú často svoje vlastné dôvody na to, aby robili to, čo nám lezie na nervy.

Konštruktívne zvládania kritiky a riešenia konfliktov začína pozvaním do komunikácie: druhú stranu konfliktu pozývame hovoriť o situácii, nie na chodbe alebo medzi dverami. Určíme čas a miesto: „Potreboval by som s vami hovoriť. Našli by ste si 15 minút na mňa u mňa alebo u vás?“ Vaša konverzácia by mala mať tiež štruktúru pre konštruktívne riešenie, bez osočovania, napr.:

  • *Pozorujte a identifikujte- to, čo vidíte neutrálne a objektívne, popíšte fakty situácie maximálne objektívne. Čo sa vlastne deje, kedy a ako sa to deje, čo druhá osoba robí, čo ja potom robím... Používajte iba pozorované fakty, nie domienky, čo si druhý myslí.
  • Ospravedlňte sa za svoju účasť v konflikte: ak nemáte účasť na príčine konfliktu, preskočte tento krok. Ak máte účasť na konflikte, neberte na seba celú vinu, iba vašu časť.
  • Oceňte a pochváľte druhú stranu konfliktu: berte druhú stranu vážne, s rešpektom, povedzte, prečo je to pre vás dôležité, aby ste s druhou stranou riešili konflikt. Je to často ťažké, ale podporuje to riešenie konfliktu. Ak to nejde, potrebujete mediáciu – teda tretiu osobu, ktorá bude spoločne riešiť konflikt (ak to organizácia poskytuje).
  • Následky - k čomu vedie konflikt pre vás a pre vašu firmu? K čomu povedie konflikt? Prečo je nutné riešiť konflikt? Môže to pomôcť obom stranám trochu po-odstúpiť a vidieť problém z iného bodu pohľadu.
  • Ciele – prečo chceme konflikt riešiť? Čo chceme riešením konfliktu dosiahnuť?
  • Požiadavka/pravidlo: dobré nápady, požiadanie o určité konanie a jeho okamžité implementovanie. Povedzte, čo chcete a vyžadujte to, napr.: „Navrhujem nové pravidlo – namiesto hádania sa, ak niekto niečo navrhne v práci a druhý nesúhlasí, budeme hovoriť o tom, čo je na nápade dobré alebo ako ho možno vylepšiť...“

Konflik na pracovisku Zdroj foto: Shutterstock.com

Rešpektujte tieto pravidlá komunikácie

Pokúste sa zostať pokojní

Konflikt živí jeho vystupňovanie to prostredníctvom hnevu. Hnev vypína počúvanie a znižuje schopnosť porozumieť, mení sa na slovičkárenie či otáčanie počutého naspäť do konfliktu.

Počúvajte

Šikovná a praktická pomôcka na to, aby sme porozumeli tomu, čo chce druhý povedať. Do počúvania nevkladajte to, čo tam druhá strane nedáva. Dajte teda druhej strane šancu sa vyjadriť. Podporujeme tým vyjadrenie druhej strany a jej pocit akceptovania.

Predkladajte svoju situáciu taktne

Cieľom je pomôcť ľudom porozumieť našej perspektíve bez toho, aby sa voči nám bránili alebo útočili. Takto ich môžeme odzbrojiť a „donútiť“ počúvať nás.

Hovorte v prvej osobe, za seba – Ja

Podávate tak informáciu očami toho, kto práve hovorí.

Hovorte asertívne

Asertivita sa snaží vyriešiť konštruktívne daný konflikt. Hovoríme priamo a otvorene to, čo chceme, čo potrebujeme. Svoje vyjadrenia vkladáme do formy, ktorá je prijateľná pre obe strany bez straty sily a dôraznosti. Vyhnite sa nasledovnému: obviňovaniu: nehľadajte vinníka, ale riešte problém: „Toto mi vadí, keď to robíš, toto ma uráža a chcem, aby si s tým prestal a pod.“; atakovaniu osoby: zamerať sa na problém. Ak niekto niečo nevhodné robí, nemusíme útočiť na „neho“, ale na problém, ktorý vytvára svojím správaním a my toto správanie označujeme; sústredeniu sa viac na minulosť ako na budúcnosť: môžete poukázať na minulosť, aby ste boli zrozumiteľní o čom hovoríte, ale orientujte sa na budúcnosť. Tzn. čo chcete, čo potrebujete, ako si to predstavujete vy.


Prečítajte si aj:

­Prečo nás rozčuľujú isté typy ľudí?