Kedy vám hrozí poškodenie sluchu?

Ľudské ucho je zložitým orgánom, ktorého hlavnou úlohou je rozoznávať a odhaľovať okolité zvuky. Pri hlasných zvukoch sa však môže poškodiť jeho štruktúra a môže to viesť k strate sluchu.

Ušný lekár Zdroj foto: Shutterstock.com

Funkcia ucha

Vaše ucho funguje takým spôsobom, že zachytáva zvukové vlny v danom prostredí a prevádza ich do signálov, ktoré váš mozog dokáže rozoznať a porozumieť im.

Ako funguje celý proces?

Zvukové vlny cestujú cez zvukovod do bubienku, kde spôsobujú vibrácie. Tieto vibrácie následne idú do troch malých kostí v strednom uchu, ktoré ich zosilňuje a posiela do špirálovitej časti ucha nazývanej slimák. Slimák je vyplnený špeciálnou tekutinou, ktorá je umiestnená pod elastickou membránou – bazilárnou membránou. Zvukové vibrácie zo stredného ucha spôsobujú vlnky na danej tekutine a tým sa „vlní“ i celá bazilárna membrána. Slimák premieňa toto mechanické kmitanie na elektrické signály, ktoré sú zachytené pomocou sluchového nervu a vysielané do mozgu.


Prečítajte si aj:

Ako sa prejavuje zápal vonkajšieho ucha?

Poškodenie ucha

Najčastejšou príčinou straty sluchu je vek a hneď za tým vnútorné poškodenie sluchu v dôsledku hlasitého zvuku. Náhle zvuky ako explózia, výstrel alebo petarda môžu spôsobiť okamžitú stratu sluchu, ktorá môže byť dočasná, ale aj trvalá. Avšak aj stredne hlasné zvuky, ako kosačka na trávu, elektrické náradie alebo hlasná hudba, môžu spôsobiť komulatívnu a progresívnu stratu sluchu.

Škodlivé vplyvy zvuku

Dlhodobé vystavenie sluchu zvýšenému hluku poškodzuje tzv. „vlasové bunky“ – zmyslové receptory zamerané na zvuk a polohu tela. Práve tieto bunky odosielajú informáciu priamo do mozgu prostredníctvom sluchového – kochleárneho nervu a keď sa raz poškodia, už sa nevedia regenerovať. Silný hluk môže však okrem buniek poškodiť aj samotný nerv, čím sa zabráni odosielaniu signálov do mozgu. Podľa Národného inštitútu sluchových a iných komunikačných porúch (NIDCD) je hluk do 75 decibelov považovaný za relatívne bezpečný, ale dlhodobé vystavovanie sa hluku pri 85 a viac decibeloch je nebezpečné a môže poškodiť sluch.

Zvuk pri bežných situáciách je približne pri 60 decibeloch, hustá prevádzka spôsobuje asi 85 decibelov hluku, kosačka na trávu približne 90 decibelov a petardy či výstrely sa pohybujú okolo 110 až 150 decibelov.

Prevencia

Ak pracujete v hlučnom prostredí, používajte ochranné štuple do uší alebo slúchadlá na zníženie hluku pri práci. Štuple do uší by ste mali nosiť aj pri kosení trávnika, pri práci s elektrickým náradím alebo počas hlasitého koncertu. Sluch vašich detí môžete chrániť aj tým, že obmedzíte nákup hlasných hračiek, ktoré vydávajú niekedy nepríjemné piskľavé zvuky.


Prečítajte si aj:

Ako sa prejavuje zápal vonkajšieho ucha?