Neurofeedback terapia - získajte kontrolu nad svojím mozgom

Viete si predstaviť, že by ste ovládali videohru svojou mysľou? Na neurofeedback terapii (EEG biofeedback terapii) si to môžete vyskúšať. Ide o metódu, ktorá je založená na biologickej spätnej väzbe a klientovi poskytuje možnosť ovplyvniť a upraviť činnosť svojho mozgu.

Neurofeedback Zdroj foto: Shutterstock.com

Biofeedback

Inak povedané biologická spätná väzba znamená proces, pri ktorom dostávame správy o priebehu našich psychofyziologických funkcií, ktoré sú merané a počítačom vyhodnocované. Spätná väzba je obvykle vo forme videohry. Vďaka tomu, že organizmus dostane informáciu o správnom fungovaní a je za to aj odmeňovaný (keď sa nám v hre darí, dostávame body), takéto fungovanie je preň žiadúce aj do budúcnosti. Podľa typu biofeedbacku sa môžeme učiť ovplyvňovať srdcový rytmus, dýchanie, vodivosť kože či elektrickú aktivitu mozgu - a práve tá nás bude zaujímať ďalej.


Prečítajte si aj:

Základné prejavy a diagnostikovanie epilepsie

EEG vyšetrenie

Elektrické prúdy, vznikajúce činnosťou mozgu, sa sledujú vyšetrením EEG. Túto elektrickú aktivitu je potrebné mnohonásobne zosilniť, aby sme ju mohli vidieť v podobe krivky. Mozgové rytmy majú za rozličných okolností rôzny vzhľad. Krivka EEG sa mení s vekom a závisí tiež od toho, či sme bdelí, unavení alebo spíme. Na jej priebehu sa prejaví aj stres a v neposlednom rade aj ochorenia mozgu, resp odchýlky od optimálneho fungovania. Pri vyšetrení EEG teda neurológ zisťuje aktuálnu elektrickú činnosť mozgu a pri neurofeedbacku sa už snažíme túto aktivitu upraviť v žiaducom smere.

Neurofeedback je teda spätnoväzbová metóda, ktorá pomáha naučiť sa lepšie kontrolovať a harmonizovať činnosť svojho mozgu. Môže vám pomôcť:

 • lepšie sa sústrediť a udržať koncentráciu
 • zlepšiť celkovú kognitívnu výkonnosť
 • zlepšiť spánok
 • upokojiť sa a usporiadať si myseľ
 • zbaviť sa zlej nálady
 • obmedziť rozptýlenosť a impulzivitu
 • zlepšiť si pamäť

Ako prebieha tréning?

Samotný tréning je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie skúsený terapeut, nepredstavuje žiadne riziká, nemá nijaké nežiadúce vedľajšie účinky. Klientovi sa pomocou elektródy, umiestnenej na hlave, sníma elektrická aktivita mozgu (EEG), ktorú počítačový program triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta) a následne transformuje do digitálnej podoby. Tú klient vidí na obrazovke vo forme jednoduchej počítačovej hry, ktorú ovláda len činnosťou svojho mozgu bez použitia klávesnice alebo myši. Spätnou väzbou je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, hráč je odmeňovaný a skóruje v hre. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiadúce frekvencie a potláčať frekvencie nežiaduce a naučené postupy neskôr začne používať automaticky.

Ochorenia a ťažkosti, ktoré neurofeedback môže riešiť:

 • Hyperaktivita a poruchy pozornosti /ADD, ADHD, LMD/
 • Autizmus
 • Depresia
 • Úzkosť, úzkostné stavy
 • Chronická bolesť
 • Chronická únava
 • Poruchy príjmu potravy
 • Epilepsia
 • Nespavosť a poruchy spánku
 • Migréna
 • Obsesívno-kompulzívna porucha (OCD)
 • Poruchy učenia
 • Post-traumatická stresová
 • Zotavenie po poranení a úraze mozgu

Okrem spomínaných problémov je neurofeedback terapia vhodná aj pre ľudí, ktorí sa cítia preťažene a nedokážu svoju myseľ oslobodiť od neustáleho premýšľania. Pre nich môže byť užitočný alfa tréning, pri ktorom sa učia uvoľniť a relaxovať. Neurofeedback je vhodný prínosom aj pre športovcov, ktorí potrebujú podať určitý výkon bez toho, aby ich zneisťoval nadmerný stres.

Koľko tréningov je potrebné absolvovať, aby nastala zmena?

Dĺžka terapie závisí od závažnosti ťažkostí a tiež od veku. Terapia trvá približne 6 mesiacov, avšak závisí to od frekvencie tréningov. Počiatočný pokrok je vidieť už po 10 až 20 sedeniach. Niekedy stačí 20 sedení, no väčšinou je potrebné absolvovať 40 sedení. Výhodou ale je, že efekt neurofeedbacku je dlhodobý. Mozog má prirodzenú schopnosť meniť sa tým, ako sa učí nové veci, čo označujeme pojmom neuroplasticita. Neurofeedback zvyšuje túto prirodzenú schopnosť mozgu učiť sa a meniť sa.

Príklad z praxe

Formou neurobiofeedback terapie sme pracovali so 6-ročným dievčatkom, ktoré má diagnózu parciálna epilepsia so sekundárnou generalizáciou. V minulosti mala dva záchvaty, tzv. absencie, počas ktorých nereagovala na svoje okolie. Podľa slov mamičky nedokázala pred začatím terapie dlho udržať pozornosť, často potrebovala striedať hračky, s ktorými sa hrala a mávala nočné. Po 15 tréningoch sa zlepšila jej schopnosť udržať pozornosť, vydržala sa dlhšie hrať s jednou hračkou a aj pani učiteľky v materskej škole si všimli, že sa dokáže dlhšie venovať edukačným aktivitám. Po emočnej stránke sa viac upokojila, začala prejavovať väčší záujem o kreslenie a tvorivé aktivity. Zároveň sa jej upravil spánok, nočné desy sa objavujú v menšej miere. Zmenu sme si všimli aj my na jej správaní sa počas tréningov – spočiatku chcela videohry často striedať a tie, ktoré už hrala, odmietala. Postupne sa ustálila pri jednom type hry, ktorý si obľúbila a skôr namieta, ak sa jej opýtame, či nechce inú hru. Obmenou na tréningu bolo počúvanie rozprávok či relaxačnej hudby, počas ktorých bolo naším cieľom, aby sa uvoľnila a upokojila, pričom ale stále dostávala spätnú väzbu vo forme zvukovo signalizovaných bodov. V súčasnosti sa blížime k 30. tréningu. Napriek dosiahnutiu spomínaných pozitívnych zmien plánujeme pokračovať v terapii, nakoľko epilepsia patrí medzi ochorenia, pri ktorých je vhodné absolvovať vyšší počet stretnutí.

Neurofeedback je vhodný pre dospelých aj pre deti a môže slúžiť ako samostatná, ale aj doplnková metódu v terapeutickom procese zvládania jednotlivých psychických problémov.


Prečítajte si aj tento článok:

Základné prejavy a diagnostikovanie epilepsie