21 km pre deti – bežíme deťom na pomoc

V nedeľu, 11. septembra 2016 o 10:00 hodine Linka detskej istoty, n. o., odštartuje v areáli Partizánskej lúky – už ôsmy ročník charitatívneho behu ’21 km pre deti – bežíme deťom na pomoc’. Obyvatelia Bratislavy a okolia tak majú možnosť urobiť niečo nielen pre svoje zdravie, ale svojím štartovným prispejú aj na činnosť Linky detskej istoty a tým pomôžu deťom.

Linka denne vybaví 70 až 100 telefonátov detí a mladých ľudí, ktorí hľadajú bezpečný priestor, v ktorom môžu hovoriť o všetkom, čo ich trápi.
‘21 km pre deti’ je charitatívny beh, ktorý organizuje Linka detskej istoty od roku 2009. Aktívnym podporovateľom je už roky, pod logom ‘Firmy deťom. ĎAKUJEME!’, aj spoločnosť Amrop Slovakia. Beh sa už tradične koná v areáli obľúbenej bratislavskej voľnočasovej destinácii Partizánska lúka, pričom štart a cieľ je situovaný do priestorov amfiteátra. Trate – 3 km, 7 km a 21,1 km – by mali vyhovovať všetkým typom bežcov: od náročných po bežcov amatérov, ktorých hlavným cieľom je pomôcť dobrej veci. Beží sa za každého počasia. Súčasťou podujatia je aj tzv. ‘Rodinný beh’ určený pre deti a ich rodičov, ktorý je bezplatný. Spolu s moderátorom podujatia – Marošom "Majkom” Szalayom, ako aj ďalšími sprievodnými aktivitami a občerstvením, chceme vytvoriť atmosféru príjemného nedeľného dopoludnia stráveného na Partizánskej lúke, umocneného vedomím, že každý krok dá deťom v núdzi pocit bezpečia.

VYZNAČENÉ SÚŤAŽNÉ TRATE:
A. 21,1 km / polmaratón na vyznačenom okruhu Cesty mládeže – štart o 10:00 hod.
B. 7 km trať – štart o 10:10 hod.
C. 3 km trať – štart o 10:20 hod.
NESÚŤAŽNÁ TRAŤ BEZ ŠTARTOVNÉHO:
D. Rodinný beh – rodičia s deťmi do 12 rokov – štart o 10:30 hod.

CHARITATÍVNY ROZMER AKCIE
Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov využije priamo na svoje aktivity Linka detskej istoty, ktorá už 20 rokov pomáha deťom v núdzi pri ochrane a presadzovaní ich záujmov a práv. Základný vklad je 30 € za jedného bežca, ktorému môžu na štartovné prispieť aj známi, priatelia, kolegovia, alebo aj úplne cudzí ľudia. V prípade tzv. zbierkového typu štartovného maximálna výška nie je obmedzená – cieľom je získať čo najviac finančných prostriedkov ako dar pre organizátora, Linku detskej istoty. Okrem aktívnej účasti na behu preto bežcov prosíme, aby sa zároveň stali podporovateľmi Linky detskej istoty a pokúsili sa osloviť blízkych, spolupracovníkov či známych a motivovali ich, aby akýmkoľvek finančným darom prispeli a podporili dobrú vec. Získané príspevky si každý bežec, ktorý získa ďalších podporovateľov, môže zaznamenávať do sponzorského listu.

Číslo účtu: VÚB, a. s. IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553, a. s. Var. symbol: 2116

Hlavným cieľom podujatia je získať finančné prostriedky na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

AKO PRISPIEŤ:
- zaplatením štartovného vo výške 30 € na bežca – zúčastniť sa môžete ako jednotlivec alebo Im (rodina alebo pracovný kolekIv);
- finančným partnerstvom (napr. formou zmluvy o reklame alebo darovacej zmluvy);
- materiálnym partnerstvom (napr. dary bežcom alebo deťom);
- zaslaním akéhokoľvek príspevku na číslo účtu: VÚB, a. s. IBAN SK58 0200 0000 0034 5518 2553, a. s. Var. symbol: 2116
- usporiadaním zbierky na pracovisku, v škole alebo záujmovom krúžku, združení;
- dobrovoľníctvom počas akcie;
- informovaním o akcii.
Štartovné možno uhradiť vyplnením prihlášky cez http://www.21kmpredeti.ldi.sk/rok-20161/; prípadne uhradiť priamo v deň podujatia pri registrácii účastníkov. Každý účastník – platiaci bežec má nárok na občerstvenie na trati, guláš, alebo vegánsky guláš po dobehu a na účastnícke tričko.
Viac informácií nájdete v Propozíciách na http://www.21kmpredeti.ldi.sk/rok-20161/. V rámci podujatia bude zabezpečený aj zdravotnícky personál, ako aj vyhradený priestor na uschovanie osobných vecí. Tešíme sa na Vás! Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič | 0918 - 964 - 468 |

INFORMÁCIE O LINKE DETSKEJ ISTOTY
Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk poskytuje dištančné poradenstvo prostredníctvom non-stop, bezplatnej a anonymnej Linky pre deti a mládež 116 111, na ktorej prevádzkuje aj Rodičovskú linku a Sociálno-právnu poradňu. LDI pracuje aj s projektom Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti - non-stop, bezplatnej a anonymnej Linky 116 000 a projektom AMBER Alert Slovensko. LDI ďalej realizuje aj osobné intervencie – ambulantnou formou poskytuje odbornú interdisciplinárnu pomoc v situáciách akútnej krízy a v iných závažných životných situáciách, v ktorých sa dieťa alebo rodič s dieťaťom môžu ocitnúť, alebo terénnou formou v Centre výchovy k rodičovským zručnostiam CESTA – ide o odborné pracovisko určené rodinám, rodičom a deťom, ktorí sa ocitli, alebo sú dlhodobo v nepriaznivej životnej situácii. Medzi ďalšie projekty patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu detských práv, projekty na podporu Dohovoru o právach dieťaťa.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.