O ľudí s Alzheimerovou chorobou sa staráme už 6 rokov

BRATISLAVA 12. septembra 2016 (WBN/PR) - Alzheimerova choroba prichádza nečakane a bez správnej liečby je jej progres veľmi rýchly. Nečakajte, kým prekvapí Vášho príbuzného a ťažko zasiahne celú Vašu rodinu. V Alzheimer Home Avalon Vám podáme pomocnú ruku.

Alzheimerova choroba sa žiaľ vyliečiť nedá, ale správnou liečbou a prístupom sa dá úspešne spomaľovať jej progresia. Dôležitá je špeciálna starostlivosť, ktorú však väčšinou rodinní príbuzní sami zabezpečiť nedokážu. Preto je najlepšie vyhľadať patrične vybavené špecializované zariadenie s odborným personálom. Špeciálne vybavenie zdravotníckymi a inými pomôckami, ako i odborný personál 24 hodín denne, tím liečebných terapeutov a lekárov nájdete v krásnom prostredí Malých Karpát v obci Jablonové, len 20 minút cesty z Bratislavy.

Alzheimer Home Avalon je láskavým domovom, ktorý úspešne funguje už šesť rokov. V jeho krásnych zákutiach záhrady sa 23.8.2016 zhromaždili klienti, ich rodiny a príbuzní spolu so zamestnancami a spolupracovníkmi zariadenia, aby sme si pripomenuli, že už 6 rokov sme tu pre ľudí, ktorí nás potrebujú, ktorým vytvárame láskavý a bezpečný domov. Že sme tu pre ich rodiny nielen počas návštev, ale i cez víkendové posedenia v Kaviarni Avalon.

Oslavu otvorila riaditeľka Ing. Denisa Morgensternová príhovorom, v ktorom vyjadrila svoju vďaku personálu Alzheimer Home Avalon, klientom a ich rodinám, ktorých neustála spolupráca je nesmierne dôležitá pri úspešnej liečbe a starostlivosti o klientov. "Želám nám všetkým, aby sme mali čo najčastejšie úsmev na tvári, ktorý sa bude ďalej zrkadliť v tvárach vašich rodinných príbuzných – našich klientov, obyvateľov Alzheimer Home Avalon. Želám si, aby láska a empatia boli vždy na prvom mieste v starostlivosti o nich a pomáhali tak prekonávať úskalia alzheimerovej choroby a vytvárať skutočný domov ľuďom, ktorý nás potrebujú", dodala v závere pani riaditeľka. Zahral huslista Ondrej a liečebná terapeutka Vierka, ktorí si zaspievali s klientmi Alzheimer Home Avalon i Seniorville, keďže Alzheimer Home Avalon patrí do siete zariadení Seniorville.

Alzheimer Home Avalon stojí na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti o klientov - nepretržitá 24 hodinová zdravotná starostlivosť, liečebno-terapeutická intervencia, ktorú zabezpečujú liečební terapeuti prostredníctvom rôznych terapeutických prístupov ako canisterapia, ergoterapia, biblioterapia, muzikoterapia, validačná terapia a ďalšie. Veľmi dôležitá je socializácia klienta, počas ktorej prebieha aktivizácia klienta, kedyď si klient buduje sebavedomie v rámci kolektívu a stimuluje sa jeho vnútorná životná energia a postoj. Terapie prebiehajú niekoľkokrát denne počas ranných komunít, doobedných a poobedných individuálnych a skupinových stretnutí. Nosným východiskom starostlivosti o klienta je spolupráca psychiatra s liečebnými terapeutmi, čím sa zabezpečuje komplexnosť liečby a prístupu ku klientovi. V prípade potrieb klienta je k dispozícii plne vybavená rehabilitačná miestnosť, kde sa cvičí pod dohľadom fyzioterapeuta.

Alzheimer Home Avalon má množstvo vízií a pracuje na inovatívnych projektoch starostlivosti o ľudí s alzheimerovou chorobou a spolupráce s rodinou ako je Alzheimer Kaviareň Avalon - pravidelne organizované stretnutie za účelom vzdelávania a zdieľlania skúseností v tejto oblasti, či už ide o komunikáciu, starostlivosť alebo prístup. Ďalej je to cielená terapia so špeciálne vycvičenými psami – canisterapia s vynikajúcimi výsledkami a momentálne sa buduje špecializovaná terapeutická sekcia Snoozelen – multisenzorická miestnosť.

Spokojní klienti a ich rodiny s úsmevom na tvári sú dôkazom toho, že dlhé roky práce majú zmysel. Sme tu pre všetkých, ktorí nás potrebujú, či už prostredníctvom Kaviarne Avalon, osobného, telefonického stretnutia- alebo poradne na webe.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.