Kyberšikana - hrozba technického veku

Pojem šikana je známy už veľmi dlho. V dnešnej dobe počítačov a modernej technológie sa však čoraz viac objavuje nový nepriaznivý fenomén - kyberšikana. Označuje sa ňou situácia, kedy jedna neplnoletá osoba psychicky týra, zastrašuje, ponižuje či sa vyhráža inej neplnoletej osobne prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Kyberšikana Zdroj foto: Shutterstock.com

Maloletá osoba musí byť zapojená aspoň na jednej strane - na strane šikanovaného alebo šikanovateľa. Ak sa trápenie týka dospelých, nikdy sa nepoužíva pojem kyberšikana, v takomto prípade by išlo o obťažovanie či „kyberstalking“.


Prečítajte si aj:

Šikanovanie - spoločenský fenomén

Znepokojujúce fakty o kyberšikane:

 • približne 43 percent detí vo svojom živote zažilo kyberšikanu. 1 zo 4 viac, ako raz,
 • 70 percent maloletých bolo svedkom online šikany,
 • 81 percent mladých si myslí, že kyberšikana je jednoduchší a dostupnejší spôsob šikany, keďže sa dá vykonávať anonymne,
 • iba 1 z 10-tich obetí by o šikane informovala rodičov alebo inú dospelú osobu,
 • dievčatá sú obeťami častejšie, ako chlapci,
 • Obete šikany sú 2 až 9-krát náchylnejšie na samovražedné myšlienky,

Prečo to robia?

Dôvody na kyberšikanu sa od dôvodov na klasickú šikanu výrazne nelíšia. „Výhodou“ pre vykonávateľa šikany je však anonymita, ktorú táto virtuálna forma ponúka.

Ďalším dôvodom môže byť neuvedomovanie si následkov. Šikanujúci si zväčša myslia, že to, čo robia, je jednoducho sranda. Nevidia reakcie svojej obete a preto si nemusia uvedomovať, akú škodu svojim správaním spôsobujú.

Vo všeobecnosti sa dajú rozlíšiť dva rôzne typy ľudí, uchyľujúcich sa ku kyberšikane - populárne deti a opačné prípady, tí, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti alebo boli výlúčení z kolektívu:

Dôvody kyberšikany u populárnych detí:

 • je to pre nich spôsob, ako si popularitu udržať,
 • ubližovanie druhým ich samých robí silnejšími.

Dôvody kyberšikany u neobľúbených detí:

 • pomáha im zmieriť sa so svojim vlastným pocitom menejcennosti,
 • domnievajú sa, že im pomôže zapadnúť do kolektívu,
 • kvôli vlastnému utrpeniu sa u nich vyvinula neschopnosť súcitu voči svojim obetiam.

Vo všeobecnosti platí, že správanie sa tyrana zväčša vychádza z jeho vlastných problémov, ktoré nie je schopný riešiť. Zvyknú tu zohrávať úlohu rodinné problémy, neúspechy v škole, depresie či úzkosti.

Ako zistíte, že je vaše dieťa obeťou kyberšikany?

 • Vaše dieťa náhle a bez vysvetlenia prestalo používať svoju elektroniku,
 • vykazuje známky nervozity a neistoty,
 • je nespoločenské a uzavreté voči priateľom a rodine
 • odmieta s vami komunikovať o svojich aktivitách na počítači.

Ako ho chrániť?

V prvom rade je treba svoje dieťa poučiť o správnom narábaní s technológiami - povedať mu, čo je vhodné zverejňovať online a čo naopak nie, ukázať mu možné následky jeho neuváženého konania.

Treba mať o dieťa záujem - šikanované deti často poprú, že by v ich živote bolo niečo v neporiadku. Hanbia sa za to, je pre nich ťažké priznať si, že im niekto ubližuje a oni proti tomu nedokážu bojovať, dokonca to dávajú za vinu samým sebe. Preto treba sledovať správanie dieťaťa a spraviť viac, ako sa iba spýtať.

Ak už zistíte, že je vaše dieťa elektronicky šikanované, uschovajte si materiály - čokoľvek usvedčujúce, ako SMS, e-maily, výpisy hovorov, históriu četu, po prípade spravte fotografie falošných profilov.

Reagujte okamžite - keď zistíte, že je vaše dieťa obeťou kyberšikany, neodkladajte to a nečakajte, ako sa situácia vyvinie. V takomto prípade treba konať hneď, než bude aby sa následky na vašom dieťati ešte nezhoršovali. V prvom rade je treba informovať tyrana o jeho nevhodnom správaní a jasne mu povedať, že ak neprestane, budete situáciu riešiť. Akékoľvek dohováranie je zbytočné - dá šikanujúcemu to, o čo mu išlo - pozornosť.

Účet, využívaný na kyberšikanovanie, je treba zablokovať, nahlásiť a páchateľa môžete takisto udať na polícii. Trestnoprávna zodpovednosť za vydieranie, ohováranie a vyhrážanie je u nás už od 14.-tich rokov.

Ak sa kyberšikana deje v škole v rámci kolektívu, je dobré zapojiť do veci učiteľov alebo školského psychológa, aby pomohli vaše dieťa integrovať. V prípade veľkej ujmy na psychike dieťaťa sa odporúča obrátiť na detského psychológa či terapeuta.

Ako zistíte, že vaše dieťa niekoho elektronicky šikanuje?

 • Správa sa tajnostkársky, keď chcete vidieť jeho aktivitu na počítači,
 • trávi pri ňom nezvykle veľa času,
 • prehnane sa pri používaní elektroniky smeje a je rozčúlené, ak sa stane niečo, čo mu zabráni k nej mať prístup,
 • používa podozrivé účty, meno, ktoré nie je jeho a navštevuje neobvyklé stránky.

Čo s tým robiť?

Dieťa nikdy neubližuje bez príčiny. Preto je ju treba nájsť. Dôvody šikany môžu byť rôzne od skrývania vlastnej bolesti či neistoty, cez odbúravanie napätia až po snahu získať si rešpekt rovesníkov alebo dokonca strachu z toho, že sa samo stane obeťou.

Netreba na svoje dieťa zanevrieť a pozerať naňho ako na zlého človeka - dieťa, ktoré ubližuje je dieťaťom, ktoré potrebuje pomoc rovnako, ako jeho obeť. Rozprávajte sa s ním, rozvíjajte váš vzájomný vzťah, snažte sa nájsť koreň jeho problému. Ak na to sami nestačíte, pomôže vyhľadať pomoc odborníka, detského psychológa.

Následky kyberšikany

Kyberšikana pre dieťa predstavuje náročnú stresovú situáciu, s ktorou sa väčšinou samo nedokáže vysporiadať. Môže zanedbávať školské povinnosti, alebo trpieť zdravotnými problémami, ako bolesťami brucha či hlavy alebo poruchami spánku. Z psychických ťažkostí sú to pocity hanby, menejcennosti, smútku, depresie, úzkosti či vlastného zlyhania.

Pri dlhodobom neriešení dieťa môže úplne stratiť záujem o okolitú realitu, ktorý sa mu zdá nebezpečný a bezvýchodiskový. Uzatvára sa do vlastného sveta, kde sa cíti bezpečne.

Kyberšikana často končí psychickým kolapsom, v horšom prípade však aj samovraždou.


Prečítajte si aj tento článok:

Šikanovanie - spoločenský fenomén

Textová Inzercia

Hempoint novy TXT
Plnospektrálny extrakt z kvetov konope vo svojej najprirodzenejšej podobe

Doprajte si prirodzenú kompozíciu všetkých aktívnych látok v ich prirodzenej synergii.