Liečivý dotyk živých bytostí v Alzheimer Home Avalon

BRATISLAVA 30. novembra 2016 (WBN/PR) - Bišon Jerry, Hovawartica Jessy a ďalšie psíky, to sú noví priatelia klientov Alzheimer Home Avalon, ktorých si získali vďaka podpore Nadácie VÚB. Projekt "Liečivý dotyk živých bytostí” beží úspešne už niekoľko mesiacov v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE s úžasnými výsledkami.

Alzheimerova choroba /ACH/ spôsobuje postupnú stratu pamäte, ide o nezvratný proces. Avšak emočné centrum u ľudí s alzheimerovou chorobou je stále aktívne, a preto je veľmi dôležité komunikovať a odborne a s láskou pristupovať k ľuďom s ACH takou liečebnou intervenciou, a takým spôsobom, aby v nich po terapii pretrvával pocit šťastia, naplnenia a pohody.

Canisterapia - liečba dotykmi a kontaktom so psíkom, je nesporne účinnou metódou a prostriedkom na navodenie pozitívnych pocitov, na aktivizáciu emočného centra a posilňovanie kognitívnych funkcií. Vďaka liečivému dotyku psíkov sa rozvíja verbálna a neverbálna komunikácia, orientácia v priestore a čase, nastáva sociálna integrácia, čo sú veľmi dôležité atribúty na zlepšenie celkového stavu klientov, spomalenie progresu ochorenia a rast kvality života.

Téme Canisterapia ako nástroj aktivizácie klientov s alzheimerovou chorobou sme venovali aj poslednú tohtoročnú Alzheimer Kaviareň Avalon, kde vytvárame bezpečný priestor na podanie pomocnej ruky všetkým tým, ktorý potrebujú odbornú pomoc a ľudskú podporu.

Ďakujeme Nadácii VÚB za podporu tohto výnimočného projektu a výcvikovej škole DOGGIE za perfektnú spoluprácu pri tak nádhernej práci, akou je pozitívny a častokrát málo docenený vplyv prítomnosti a kontaktu so psom na zdravie človeka.
Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.