Kozmetické výroby - nebezpečné výrobky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Lotyšsku a vo Francúzsku.

Ide o nasledujúce výrobky:

1. hlásenie č. 15/17 názov: Pure herbal tooth powder - zubný prášok značka: VICCO výrobná dávka/typ: N41203721, čiarový kód: 8901288021003 krajina pôvodu: India zodpovedná osoba (výrobca): Vicco Laboratories Pvt Ltd. Mumbai 400 012, Bombay, India popis: 100 g, žltá plastová nádoba, viď obrázok Vicco - nebezpečný výrobok Zdroj foto: uvzsr.sk

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov (4,2 x 105 KTJ/ 0,5 g), čo je v rozpore s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v zmysle neskorších predpisov.

2. hlásenie č. 51/17 názov: Original Formula – anti-dandruff hair and scalp conditioner - kondicionér na vlasy proti lupinám značka: Sulfur 8 výrobná dávka/typ: Reorder#4321-1 L4321, lot: 13TJ 14280, čiarový kód: 7561043210 7 krajina pôvodu: USA zodpovedná osoba: neznáma popis: 205 g, plastová nádoba so žltým uzáverom, viď obrázok Sulfur8 - nebezpečný výrobok Zdroj foto: uvzsr.sk

Vo vyššie uvedom výrobku na vlasy bola zistená prítomnosť látky Triclosan, čo je v rozpore s prílohu č. 5 (Zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch, položka č. 25) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch v znení neskorších predpisov. Látka nie je povolená do daného typu výrobkov.

Je možné, že uvedený výrobok sa vyskytuje aj v Slovenskej republike.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -
(http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/index_en.htm).