Platonická láska - jej pozitíva a hrozby

Platonická láska je emocionálny vzťah medzi dvoma ľuďmi, do ktorého však nevstupuje sexuálny či erotický prvok. Je to taká „nežná“, nevinná láska. Akési ľúbenie sa zdiaľky bez vykročenia bližšie k sebe.

Muž a žena na káve Zdroj foto: Shutterstock.com

Je to predstava, túženie v predstave, čo v nás môže vyvolávať veľmi príjemné vibrácie. Niekedy o tom druhá strana ani nemusí tušiť. Častejšie sa takto zaľúbia ženy, nakoľko sú z duše romantickejšie, napr. pri pohľade na sympatického muža, ktorý vie zarezonovať. Takéto „pomyselné“ či platonické lásky, ktoré sa občas udejú väčšinou neznamenajú ohrozenie pre už bežiaci vzťah. Ale na druhej strane môžu v sebe skrývať aj potenciál pre ešte nevykľutý vzťah.

Reálnosť platonickej lásky

Pred mnohých z nás sa môže vynoriť otázka - je takýto vzťah vôbec možný? Psychológia hovorí, že takýto vzťah možný je. Je to akýsi osobitný druh vzťahu bez sexuality. Jedna strana o tom ani nemusí tušiť alebo je obom jasná spoločná sympatia, ale zároveň aj astronomická vzdialenosť pre krok k realizácii niečoho vážnejšieho (nikdy to nikde inde nepôjde, nedá sa to) alebo tretia možnosť platonický vzťah naberie väčšie obrátky. A vtedy sa transformuje do niečoho iného.

Nezvládnutie energie v platonickej láske

Ak je tento platonický vzťah nezvládnutý, prechádza do jednej z dvoch možností a to buď (1) ku „šťastnému koncu“ v zmysle do partnerského vzťahu alebo (2) si obaja uvedomia, že jeden z nich chce niečo viac ako len „obyčajný“ platonický vzťah a druhý nie. Tak sa môže skončiť platonický vzťah tak, že jedna strana zažíva sklamanie a má zlomené srdce.

Problém človek

Psychológia však zároveň poukazuje aj na negatívum hrajúce proti platonickej láske – a to je prirodzená tendencia človeka k sexuálnej príťažlivosti k opačnému pohlaviu. Tá vážne narušuje ideál platonickej lásky. Nie je to výčitka voči človeku, ale konštatovanie nastavenia človeka ako takého.

Keď prichádza do úvahy u človeka biologické nastavenie s prímesou feromónov, nie je možné, aby muži a ženy žili natrvalo len v platonickej láske. Preto, v momente, ako sa vplíži sexuálna túžba alebo potreba hlbšieho partnerského vzťahu medzi „platonicky spolužijúcich“ ľudí, platonická láska veľmi rýchlo môže vyletieť hore komínom.

Pozitíva a riziká platonickej lásky

Má vôbec zmysel ísť do platonického vzťahu? Má platonický vzťah nejaké pozitíva?

Ochrana pred bolesťou a odmietnutím: nakoľko tento vzťah má svoje hranice a nejde ďalej, nekomplikuje sa tak, ako vzťah partnerský. Svojou vzdialenosťou pôsobí zároveň veľmi pozitívne na celkový vnútorný stav človeka, dáva mu prílev energie, niečo príjemného a chráni pred bolesťou a odmietnutím, ktoré by sa mohli udiať pri snahe o hlbší kontakt.

Kontakt s niekým z druhej planéty: často sme si - muži a ženy- pre seba navzájom ako veľké tajomstvo, to, ako rozdielne myslíme, cítime, ako hľadíme na svet, život, vzťahy. Preto je výhodou mať niekoho, kto nám môže vysvetliť, priblížiť, pomôcť pochopiť ženy či mužov a mať tak po ruke akéhosi osobného kouča opačného pohlavia. Môžeme sa tak veľa učiť o sebe navzájom, cez toho druhého sa učiť chápať a riešiť rôzne hádanky správania, myslenia a emócií „tých z druhej planéty“.

Bezpečný dôverník/čka: pre mnohých mužov z hľadiska výchovy či sociálneho tlaku na ich „mužnosť“ je problém viesť romantickú diskusiu o otázkach vzťahov medzi sebou. Táto slabá chvíľka pre muža môže byť vnímaná ako zženštilosť alebo nešťastný chvíľkový pád do ženskej pozície. A zasa, pre mnohé ženy môže byť problém veriť inej žene, aby ich informácie neboli zneužité v rámci slabosti klebetenia či súperivosti. Platonický priateľ a priateľka môžu plniť vynikajúcu úlohu človeka, pred ktorým si môžeme vyliať srdce, svoje bolesti, pochybnosti či to jemné a tajné z nás bezpečí a bez obavy pred zneužitím alebo posudzovaním.

Príjemné pocity a vibrácie: pre rast našej duše a osoby potrebuje zažívať príjemné pocity z náklonnosti, prijatia toho druhého. Naplno, bezpodmienečne. A len tak. Akési tiché milovanie našej osobnosti. To nám veľmi pomáha byť sebou, zažiť zmysel života cez vzťah, ktorý má zmysel iba v ňom samotnom a my cítime, že zrazu rastieme akosi a kamsi. Ak o tom nevie druhá strana, tak sme len v predstave, aké by to bolo...

Výborný začiatok. Prekročenie hranice z kruhu platonickej lásky k partnerskému vzťahu nemusí byť vnímaný až tak negatívne. Kvalitné partnerstvá a manželstvá začínajú aj z toho bodu. Platonický vzťah tak môže ľahko rozkvitnúť do partnerského vzťahu. Vzťah postavený na priateľstve má kvalitné základy pre trvalosť. Vzťah mal možnosť byť položený na dôvere, neposudzovaní a zdieľaní tajomstiev. Preto platonická láska má vynikajúcu výhodu v tom, že náš vzťah môže byť nájdením skutočnej lásky.


Prečítajte si tiež:


Aké sú jeho riziká?

Tlak zvonka: vždy sa nás pozerajú tí druhí a vyjadrujú sa k nám. Môžeme vysvetľovať, že náš vzťah je len platonický, zatiaľ čo pre okolie to môže byť len klamaním druhých či sebaklamaním sa. Určite musíme mať aj tajný milenecký život. A to nás môže rozložiť. Tieto reči nás môžu ovplyvniť alebo ohroziť a napr. navrhneme platonickej láske zostať „iba akýmisi priateľmi“. Obaja sa môžu vplyvom názorov a rečí druhých cítiť nekomfortne a platonická láska už nikdy nebude, ako bývala.

Sexuálna túžba: platonická láska nezahŕňa sexuálny prvok. Ak do tohto vzťahu vojde, je ťažké niekedy rozlíšiť, či ide o čisto sexuálnu túžbu alebo aj o niečo hlbšie. A to je otázka na každého jedného, kto čelí tomuto problému, aby si odpovedal. Chcem čo? Chcem uspokojenie s rizikom straty priateľstva? Bude to stáť za to? Je tiež dôležité uvedomiť si, že je veľmi ťažké mať platonický vzťah, ak vždy pri kontakte s platonickým priateľom/kou cítime silnú príťažlivosť. Najlepšie je asi to v sebe identifikovať a možno o tom komunikovať s priateľom/kou, ak to vieme a dokážeme…. Ak chceme platonický vzťah, treba sexuálne túžby rozptýliť čo najskôr.

Žiarlivosť: ak sú platonickí „priatelia“ vo vzťahu či manželstve, platonická láska si môže chcieť vybrať daň na úkor ich vzťahov s partnermi v podobe žiarlivosti. Najlepší spôsob ako sa vyhnúť tejto žiarlivosti je rozptýliť ju ihneď v zárodku. „Platonického“ priateľa či priateľku je dobré predstaviť partnerom a a tým tejto „láske“ stanoviť hranice.

Platonický vzťah môže byť zdravý, ak ho berieme naozaj ako platonický a neohrozuje nám aktuálny vzťah a je vhodne zvládaný.