5 štádií partnerského vzťahu

Každý vzťah prechádza určitými fázami vývinu. Rovnako každý pár prechádza rôznymi štádiami rozličnou rýchlosťou a pohybuje sa pri tom vpred či vzad zo štádia do štádia. Pre názornosť a porozumenie si zadefinujeme vývin, potreby a dôležité body investovania do vzťahu v 5 štádiách.
Zdroj foto: Shutterstock.com

1. Štádium zamilovanosti

Všetky vzťahy začínajú v tejto fáze. Základná potreba uspokojovaná v tejto fáze je potreba lásky a spolupatričnosti. Fáza sa vyznačuje akousi „snovou“ kvalitou, fantáziami, nádejami do budúcnosti. Všetko je úžasné, krásne, zábavné a vzrušujúce. Realita je videná cez ružové okuliare, detaily sú nejasné, temné. Obaja sa zameriavajú sa na podobnosti a robia veci, ktoré potešia toho druhého. Rozdiely sú považované za zlé, preto sú odmietnuté. Dôraz je kladený na spojenie. V tejto fáze môžeme poprieť časť seba samého a uvažovať: "Teraz, keď mám toho druhého, som úplný/á a šťastný/á." Etapa je krátka, pretože v nej nemôžeme byť celým človekom, ale umožňuje vybudovanie základu pre budúci vzťah. Trvá v priemere dva mesiace až dva roky. Zamilovaným berie veľa energie so všetkým dvorením a snahou byť rovnakí – začne to byť unavujúce. Ak začne byť cena vašej osobnosti príliš veľká začnete sa snažiť zmeniť toho druhého. Vznikne odpor, trváte na svojom, čo vytvára boj, ktorý vedie k ďalšej fáze:  boj o moc. Prečítajte si aj: Priateľstvo, láska a vývin partnerského vzťahu.

2. Štádium boja o moc

Vo fáze boja o moc je uspokojovaná potreba moci a istej slobody. Uvedomujete si, že ste odlišní. Detaily sa zaostrujú a vidíte každý detail – rozdiely sú zveličené. Ako keby ste už nemali takmer nič spoločné a všetko, čo ten druhý spraví, je chybné. Nastáva tlak na odlúčenie, vzniká potreba „vlastného priestoru“ a nadýchnutia sa. Toto je štádium, v ktorom sa najčastejšie vyskytuje rozvod alebo rozchod, prípadne pár hľadá poradenstvo. Bojuje sa tu o vlastné hranice a jasne sa definuje neakceptovateľné správanie. Začínate si seba uvedomovať ako aj to, že si nutne potrebujete určiť, čo je pre vás dôležité ako pre indivíduum. Je dôležité získať zasa naspäť seba samého ako celého človeka, inak vo svojom vnútri doslova zomriete alebo budete nenávidieť svojho partnera/ku. Je dôležité, aby ste sa pohli dopredu. V tejto fáze sa sústredíte na prítomnosť a minulosť, z budúcnosti máte obavy. Potrebné je naučiť sa bojovať tak, aby ste zvíťazili obaja (vzájomné počúvanie sa a kompromis), čo potvrdí individualitu oboch partnerov. Akceptovať rozdiely je úplne v poriadku a dôležité je naučiť sa byť spoločne aj s týmito rozdielmi, ale inak ako v romantickom štádiu. Toto štádium je predpokladom pripravenosti vytvárať vzťah ako dvaja celí ľudia. Veľmi nepríjemná môže byť situácia, keď sa jeden z partnerov nachádza v štádiu zamilovanosti a druhý už v štádiu boja – to čo jeden robí z lásky, na to druhý reaguje odmietnutím. Prečítajte si: Hádky v partnerstve?

3. Štádium stability

V popredí je potreba slobody a výberu. Obaja ste si vedomí osobného a osobitého sveta toho druhého a toho, že byť rozdielny je v poriadku.  Nesnažíte sa zmeniť partnera. Určené sú jasné hranice. Môžete prežívať aj istý pocit straty alebo smútku, keď si uvedomíte, že vaše sny nie sú skutočnosťou. Štádium boja bolo ťažké a unavilo vás. Zároveň cítite, že ste starší a múdrejší. Teraz  ste v štádiu oddychu. Vojna sa skončila a prišiel čas relaxovať. Nebezpečenstvo tohto štádia je v tom, že pár sa môže začať pomaly oddeľovať v tendencii robiť si každý to svoje.  K tomu pomáha vedomie, že cesta každého jedného v živote môže byť odlišná. Môžete cítiť nudu a pocit oddelenosti, že nemáte nič spoločné. Pozornosť sa upriamuje skôr na prítomnosť ako na budúcnosť. Toto je druhé najčastejšie štádium rozvodu či rozchodu. Na začiatku štádia to je dobré, že ukončíte snahu meniť toho druhého- ale aj život je neustála zmena a rast. Pozitívnym aspektom štádia je to, že v tomto štádiu máte nejakú spoločnú históriu a to treba využiť, nezahodiť vzťah tak ľahko. V tomto čase sa buď naučíte vzájomnému rešpektu alebo prejdete do druhého štádia.

4. Štádium záväzku

Toto je v podstate jediné štádium, ktoré je skutočnou pripravenosťou na manželstvo. V tomto štádiu ste pri plnom vedomí, robíte jasné rozhodnutia o sebe a partnerovi, ktoré sú založené na vašich individuálnych rozdieloch a tom, čo máte spoločné.  Jasne vidíte, kto ste a čo chcete a to isté aj u partnera/ky.  Toto je jediná cesta pre zdravý vzťah. Teraz si vyberáte jeden druhého plne s vedomím jeho/jej minulosti, prítomnosti a smerovania do budúcnosti. V tejto fáze vzťahu je napĺňaná potreba lásky, spolupatričnosti, zábavy, moci a slobody. Nepotrebujete jeden druhého, vy si vyberáte, že chcete byť spolu.

Ak je jeden z partnerov v štádiu stability a druhý v štádiu pripravenosti na záväzok, pár buď zostane v štádiu tri alebo sa vráti do druhého štádia. Obidvaja potrebujú byť pripravení na štádium záväzku. Aj napriek tomu, že niektoré prvky z predchádzajúcich štádií sa tu môžu znova ukázať, bolo už vykonanej toľko spoločnej partnerskej práce, že si vytvorili stratégie, ako to zvládať. Partneri potrebujú žiť v štádiu stability dovtedy, dokým nie sú pripravení na záväzok a naozaj chcú vytvárať jeden „tím“. Základný postoj partnera/ky pre toho druhého je: "vybral/a som si ťa milovať ťa s tým, že všetko viem dobré aj zlé“.  To, že sa pár vezme po vzájomnom spolužití, ich môže vrátiť naspäť do štádia zamilovanosti.

10 rád pre dobre fungujúci vzťah

5. Štádium spoločnej tvorby

V tomto štádiu sa dvaja ľudia rozhodli tvoriť tím a takto vojsť do sveta. Základný vzorec je: ja a ty vo svete. Tento svet zahŕňa napr.deti, nejaký projekt, biznis a pod. Nebezpečenstvo tohto štádia je v prílišnom angažovaní sa vo vonkajších aktivitách a vzťah môže byť preto zanedbaný. Z tohto dôvodu musí byť vzťah vedome napĺňaný a živený počas spoločnej cesty životom. Znamená to potrebu spoločného času pre druhého, pre mňa, pre nás a pre nich. Niekedy je to veľmi náročné a ťažké a je potrebné robiť správne voľby.

         Treba si uvedomiť, že tieto štádia nie sú lineárnym procesom: je to kruh, ktorý ide špirálovito hore, takže ak sa dostanete do určitého štádia v štádiu boja o moc, bude to o niečo ľahšie. V akomkoľvek ďalšom štádiu, v ktorom ste v danom momente, sa nachádzajú aj kúsky iných štádií. Znalosť týchto fáz vám môže pomôcť cez ne prechádzať.