3 štúdie o depresii (depresívnej poruche) u detí a adolescentov

Depresia je závažné psychické ochorenie, ktoré vedie k pocitom smútku, beznádeje, k strate prežívania radosti či energie. Aký dopad má depresívna porucha u ľudí v detskom a adolescentnom veku sa dozvieme z 3 odborných prác.
Depresia u detí

Pokiaľ spozorujete na svojom dieťati zmeny správania, neignorujte ich a vyhľadajte odbornú pomoc. | Zdroj: Shutterstock.com

Depresívna porucha

Depresívna porucha sa u ľudí prejavuje v rôznych vývinových obdobiach. Pravdepodobnosť jej vzniku sa zvyšuje nástupom puberty.

Existujú základné rizikové faktory rozvoja depresívnej poruchy, ku ktorým patrí:

  • náladovosť (neurotizmus),
  • prostredie (výskyt nežiaducej životnej udalosti v dectve),
  • genetické a fyziologické faktory (dedičnosť depresie),
  • iné modifikátory priebehu (psychoaktívne látky).

Štúdia 1: Depresia začínajúca v detstve

Depresia začínajúca v detstve má väčšiu tendenciu pokračovať napríklad vývojom bipolárnej poruchy ako depresia začínajúca v dospelosti. Liečba by mala zodpovedať závažnosti depresie (ľahká, stredne ťažká a ťažká). Podľa toho sa rozlišuje, aká terapia bude na dieťa či adolescenta použitá (psychoterapia, alternatívna terapia, farmakoterapia, elektrokonvulzívna liečba).

Viac informácií sa dozviete z odbornej publikácie Depresívna porucha v detskom a adolescentom veku od autorky MUDr. Jany Trebatickej, PhD. alebo v odbornom článku Súčasný pohľad na depresiu v detstve a adolescencii kolektívu autorov (MUDr. Jana Trebatická, PhD., MUDr. Ján Šuba, MPH, MUDr. Anna Surovcová).

Šúdia 2: Depresia ako evolučná výhoda

Nasledujúca štúdia nám pomôže rozšíriť bežné vnímanie depresie o prirodzenú, automatickú, adaptačnú funkciu v živote jedinca. Ak by sme prestali považovať depresiu za niečo nepríjemné, proti čomu je potrebné bojovať, tak by to malo za následok lepšie prijatie, porozumenie vlastným emóciám. S rozvojom osobnosti by klesali depresívne symptómy a naopak človek by nadobudol schopnosť efektívnejšie riešiť veľkú škálu problémov.

Viac informácií sa dozviete z odborného článku Vnímanie depresie v kontexte tradičných škôl a evolučnej psychológie, ktorý bol publikovaný v elekronickom časopise E-psychologie.

Štúdia 3: Poruchy správania u školopovinných detí

V tretej odbornej práci sa autorky zaoberajú poruchami správania detí v každom vývinovom období. Konštatujú, že s príchodom na základnú školu sa správanie školákov mení a je dôležité zamerať sa na ich potreby. Netreba zabúdať aj na prejavovanie podpory. Zatiaľ, čo depresívne poruchy v skorom veku nie sú až tak vážne, je dôležité na ne klásť dôraz, pretože v adolescencí tieto predstavujú problém, ktorý naberá vážnejšiu podobu, a to aj v spoločnosti.

Viac informácií sa dozviete z odbornej publikácie Poruchy správania z biodromálneho hľadiska.

Pokiaľ spozorujete na svojom dieťati zmeny správania, neignorujte ich a vyhľadajte odbornú pomoc.


Viac o depresii sa dozviete z týchto článkov:

10 otázok o depresii - odpovedá psychológ

Spoznajte rozdiel medzi depresiou a melanchóliou

Ako najrýchlejšie človek zistí, či má depresiu?