Pendleri, opatrovateľky, študenti, vodiči nákladnej dopravy, od dnes platia tieto zmeny v štátnej karanténe!

ÚVZ SR s účinnosťou od 1. mája 2020 upravil podmienky vstupu na územie Slovenskej republiky a povinnosť štátnej karantény.
Mimoriadna správa - správa dňa

Zdroj: súkr.archív

Ruší sa povinnosť „pendlerov“ preukázať sa pri každom vstupe na územie Slovenskej republiky negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 30 dní.

Povinnosť izolácie (štátnej, domácej) sa nebude vzťahovať na :

  • neplnoleté dieťa „pendlera“ za predpokladu, že prekračuje hranicu v jeho sprievode

  • osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. pri SZČO) ako zdravotnícky pracovník alebo opatrovateľ vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu vo vybraných krajoch. Musia mať potvrdenie od zamestnávateľa o takomto výkone práce a sú povinní pri vstupe na územie Slovenskej republiky odovzdať výsledok negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín. Na hranici bude potrebné predkladať iba kópiu výsledku testu.

  • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky z dôvodu realizácie právoplatného súdneho rozhodnutia vo veci vykonávania striedavej starostlivosti rodičov o maloleté dieťa, prípadne práva styku s maloletým dieťaťom.

  • vodičov nákladnej dopravy, ktorí prekračujú hranicu Slovenskej republiky aj inými spôsobmi dopravy za účelom presunu do miesta, kde budú vykonávať svoju činnosť alebo pri návrate domov.

  • osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom vykonania prijímacích skúšok, záverečných skúšok, iných skúšok alebo zápisu do škôl na území Slovenskej republiky alebo vypratania osobných vecí z internátov alebo iných ubytovacích zariadení

Termín účinnosti týchto zmien je od 1. mája 2020 od 7:00 do odvolania.

Detailný zoznam zmien súvisiacich so štátnou karanténou nájdete v dokumente ÚVZ SR.


Mohlo by vás zaujímať:

Rúška nie sú povinné všade, na Slovensku platia tieto výnimky!

Toto miesto na našom tele je vstupnou bránou pre koronavírus!